Konačna lista korisnika donatorskih sredstava projekta "Poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih porodica"

Udruženje Alterural , u suradnji sa Općinom Vareš,  u okviru projekta „Poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih osoba u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine“ objavilo je rezultate i konačnu listu aplikanata koji su aplicirali na Javni poziv objavljen 16.03.2018. godine, a koji se odnosi na rekonstrukciju stambenih objekata  za socijalno ugrožene obitelji na području Općine Vareš.

Nakon što je izvršen terenski obilazak svih aplikanata i detaljnom evaluacijom uz određene kriterije utvrđeno socijalno stanje u porodicama koje su aplicirale Komisija je odabrala listu od 18 aplikanata koji će biti korisnici donatorskih sredstava.

Cilj projekta je bila borba protiv loših i nezdravih stambenih uvjeta i poboljšanje uvjeta života socijalno ugroženih obitelji. Spisak porodica kojima su određena donatorska sredstva za sanaciju ili rekonstrukciju postojećih prebivališta možete pogledati na sljedećem linku.