Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (''Službene novine Federacije BiH'', br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 257. tačka f) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15 i 75/2021), člana 10. (10.2.) Statuta Javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš, br. 790-12/16 od 06.12.2016. i 172-03/20 od 19.03.2020. godine, Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP d.o.o. Vareš, br. 565-10/23 od 19.10.2023. godine, Nadzorni odbor JKP d.o.o. Vareš raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš, na mandatni period u trajanju od 4 (četiri) godine.

Konkurs preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Konkurs za direktora-2023.pdf145.34 KB