Obavijest za učenike vozare

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Vareš broj:  01-14/21 od  14.01.2021. godine o subvencioniranju mjesečne karte učenika vozara MSŠ „Nordbat-2“ Vareš sa područja općine Vareš, obavještavamo učenike MSŠ „Nordbat 2“ koji koriste prijevoz u školu, da će imati pravo na subvenciju cijene  mjesečne karte  za relaciju na kojoj putuju.

Pravo na subvenciju neće imati učenici vozari čiji je ukupni prihod po članu domaćinstva veći od 600,00 KM i čiji su članovi domaćinstva vlasnici ili suvlasnici registrovane privredne djelatnosti.

Općina Vareš će subvencionirati 50% od ukupnog iznosa mjesečne karte za relaciju na kojoj učenik vozari, a na osnovu dostavljenih cijena od prijevoznika za svaku pojedinačnu relaciju.

Kompletnu obavijest preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Obavijest za učenike.pdf191.78 KB