CSR Vareš - javni oglas za prijem zaposlenika na radno mjesto referent administrativno tehničkih i blagajničkih poslova

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu («Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24), člana 4.i 23. Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Vareš, saglasnosti Upravnog odbora Centra za socijalni rad Vareš broj: 04-3-38/24-9 od 28.12.2023.godine, te Odluke direktora broj: 01-30-2-611/24 od 01.04.2024. godine, raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos zaposlenika na radno mjesto: Referent administrativno tehničkih i blagajničkih poslova – jedan izvršilac u JU Centar za socijalni rad Vareš na neodređeno vrijeme uz probni period od 3.mjeseca.

Kompletan oglas pogledajte u prilogu!

PrilogVeličina
CSR Vareš - javni oglas za prijem zaposlenika na radno mjesto referent administrativno tehničkih i blagajničkih poslova.pdf190.3 KB