Budžet građana Općine Vareš za 2024. godinu.

Pred Vama se nalazi pojednostavljeni prikaz usvojenog budžeta za 2024. godinu. Sadržaj uključuje pregled ukupnog budžeta i nekoliko izdvojenih kategorija, na prihodovnoj i rashodovnoj strani, koje mogu biti od interesa za građane.

Održana 32. sjednica OV Vareš

Dana 31.01.2024. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 32. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, osim tačke pod rednim brojem 6.

Posjeta predstavnika donatorske organizacije „Latter-day Saint Charities“

Dana 30.01.2024. godine u kabinetu općinskog načelnika Zdravka Maroševića upriličen je prijam predstavnika humanitarne organizacije Crkve Isusa Krista (Latter-day Saint Charities).

Predstavnici udruženja pčelara posjetili općinskog načelnika

Danas 26.01.2024. predstavnici udruženja pčelara sa prostora vareške općine posjetili su općinskog načelnika gosp. Zdravka Maroševića. Razlog posjete je dugogodišnja dobra saradnja i podrška Općine Vareš udruženju pčelara.

Otvoren JAVNI POZIV za zapošljavanje i samozapošljavanje u Varešu

Kroz projekat “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BIH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo” danas je u gradu Vareš otvoren javni poziv za zapošljavanje korisnika u lokalnim privrednim subjektima, javni poziv za samozapošljavanje korisnika i javni poziv lokalnim privrednicima za učešće u procesu zapošljavanja kroz dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u v

Promocija realiziranih projekata Omladinske banke Vareš

Dana 13.12. 2023. godine u Općini Vareš organizovana je promocija i prezentacija realizovanih projekata i ostvarenih rezultata Omladinske banke Vareš u 2023. godini.

Uspjeh u izgradnji povjerenja među zajednicama predstavljen u Varešu

Općina Vareš, u srijedu 29. novembra, 2023. godine ugostila je Petera M. Wagnera, rukovodioca Službe za instrumente vanjske politike (FPI) Evropske unije, Johanna Sattlera, šefa Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU u BiH, te predstavnike osam lokalnih zajednica koje predstavljaju pozitivan primjer izgradnje povjerenja između različitih zajednica.

Ministar Adnan Šabani posjetio Općinu Vareš

Ured načelnika Zdravka Maroševića danas je posjetio ministar prostornog uređenja, komunikacija i zaštite okoliša Adnan Šabani.

Cilj posjete je upoznavanje resornog ministarstva sa stanjem u općini Vareš i mogućnostima kako realizirati projekte iz ove oblasti.

Demant Općinskog načelnika Zdravka Maroševića na neistinitu prezentaciju o životnoj i političkoj situaciji u Općini Vareš od strane Hrvatske republikanske stranke (HRS)

Kao aktualni načelnik već punih sedam godina, kao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš u dva mandata ispred HDZ-a, kao predsjednik OO HDZ-a Vareš od 2000. do 2023. godine, želim danas kao neovisni načelnik i osjećam obavezu da upoznam i domaću a i širu javnost da uvažena gospoda iz HRS-a koja je bila 02.11. 2023. godine na misi i polaganju cvijeća na 30.

Posjeta predstavnica Fondacije Dogs Trust BiH općini Vareš

Dana 06.11.2023.godine, u kabinetu Općinskog načelnika Zdravka Maroševića upriličen je prijem predstavnica Fondacije Dogs Trust BiH. Ispred fondacije sastanku su prisustvovale Sanja Bianculli- voditeljica Odjela za marketing i odnose sa javnošću i Anida Dinarević-voditeljica Opretivnog odjela.

Udruženi sadržaj