Poziv na javnu raspravu

Općinsko vijeće Vareš je na 28. sjednici Općinskog vijeća donijelo Zaključak broj:01-236/23 od 28.09.2023. godine o prihvatanju Nacrta Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim psima na području općine Vareš. Na osnovu zaključka se navedeni dokument upućuje  na javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana objave iste.

Pozivamo predstavnike javnih preduzeća i ustanova, predstavnike mjesnih zajednica, Udruženja građana, kao i sve građane općine Vareš da prisustvuju javnoj raspravi. Molimo sve zainteresirane, da eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije dostave u pismenoj formi u kancelariju broj 34., ili na e-mail: velida.dz@hotmail.com  najkasnije do 27.10.2023.godine.

Završna javna rasprava o Nacrtu Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim psima na području općine Vareš  održati će se  01.11.2023.godine  (srijeda) u  12,00 sati, u sali Općine Vareš.

Nacrt Odluke može se preuzeti na Info pultu Općine Vareš, kao i u prilogu.

PrilogVeličina
Poziv na javnu raspravu.pdf321.18 KB
Nacrt odluke o načinu držanja pasa i postupanje sa izgubljenim psima na području općine Vareš.pdf232.19 KB