JU Dom zdravlja Vareš raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu  člana 23. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta JU Dom zdravlja Vareš, shodno odredbama člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (,, Sl.novine Ze-Do kantona, broj: 8/19), i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br: 01-01-991 /23 od 01.08.2023. godine, JU Dom zdravlja Vareš raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na slijedeća radna mjesta:

1. Doktor medicine 1 Izvršilac
2. Medicinska sestra/tehničar (opći smjer) 2 Izvršioca

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
JU Dom zdravlja Vareš - javni oglas za prijem u radni odnos.pdf2.51 MB