SOS aplikacija - stop nasilju u porodici

Do sada žrtve porodičnog nasilja su imale mogućnost da putem tri kanala komunikacije (telefon, email i “face to face” sastanci) zatraže podršku i prijave nasilje nad njima! Ovo je novi, četvrti uz to besplatni kanal komunikacije između organizacija pružaoca usluga i njenih korisnika/ca-žrtava porodičnog nasilja koje čine uglavnom žene i djeca.

Novi kanal komunikacije SOS aplikacija omogućava žrtvama porodičnog nasilja da putem ovog banera instaliraju besplatnu aplikaciju za pametne telefone (iPhone i Androide) kako bi na ovaj način prijavili nasilje nad njima putem „taster panike“ kada se dešava nasilje, ali i mogućnost psiho-socijalne podrške, pravne pomoći i drugih adekvatnih informacja. Žrtve nasilja same biraju organizaciju koja im može pružiti taj vid podrške i pomoći.

U prilogu možete pogledati linkove za preuzimanje aplikacije kao i uputstvo za korištenje.

PrilogVeličina
Baner i linkovi za SOS aplikaciju.pdf466.9 KB
Upustvo za instaliranje i korišćenje SOS aplikacije.pdf1.15 MB