JPU “Dječije obdanište Vareš“ - Javni konkurs za prijem radnika

Na osnovu člana 32. i člana 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:7/10, 8/12), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:8/19), članova:13a, 13b, Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JPU“ Dječije obdanište Vareš“ (broj:01-047/22, broj:01-214/22, broj), Odluke o raspisivanju konkursa broj: 01-032/24, kao i saglasnosti Osnivača broj: 02-234/24, direktorica JPU “Dječije obdanište Vareš“ javni konkurs za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto zdravsteni radnik (njegovatelj/ica) u jasličkoj grupi u JPU  ''Dječije obdanište Vareš'' Vareš na određeno vrijeme - 12 mjeseci - 1 (jedan) izvršilac.

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Konkurs zdravstveni radnik 2024.pdf291.28 KB