Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2.,5.,7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš, broj: 01-25/24 od 31.01.2024. godine, Općinski načelnik, raspisuje javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije.

Komplaten oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš putem javnog nadmetanja-licitacije.pdf249.47 KB