Dječije obdanište Vareš - Javni konkurs odgajatelji i servirka

Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko - dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko - dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JPU „Dječije obdanište Vareš“ (broj:01-99/11 od 21.11.2011.godine, broj:106/14 od 24.11.2014, broj: 01-047/22 od 08.04.2022, broj 01-214/22 od 30.11.2022, broj 01-227/23 od 19.09.2023.) te saglasnosti Osnivača (broj: 02-1765/23 i 02-1766/23), Upravni odbor i direktorica JPU „Dječije obdanište Vareš“ donosi Odluke (broj: 01-260/23 i 01-260-1/23.) o raspisivanju javnog konkursa za prijem radnika  u radni odnos na određeno vrijeme i to:

1.    Odgajatelj/ica – 3 izvršioca;
2.    Servirka – 1 izvršilac

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Odgajatelji i servirka konkurs.pdf221.66 KB