Javni poziv za poljoprivrednike sa prostora Općine Vareš

U okviru Budžeta općine Vareš za 2023 godinu, stavka – Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele, konto 614500 pod nazivom „Poticaj za razvoj poljoprivredne proizvodnje“ i člana 33 i 96 statuta općine Vareš – Prećišćen tekst broj 01/162/12 od 11.09.2012 godine, Općinski načelnik je dana 10.03.2023 godine donio, a općinsko Vijeće je  30.03.2023 godine usvojilo Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije za razvoj poljoprivrede“- utvrđenih budžetom Općine Vareš za 2023. godinu. Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači kao i vlasnici poljoprivrednih obrta da apliciraju na usvojeni Program poticaja u poljoprivredi za 2023 godinu.

PrilogVeličina
Javni poziv - općinski poticaji 2023 godina.pdf248.53 KB