Druženje učesnika omladinskih radnih akcija Vareša i Breze

Danas 20.03.2019. godine u posjeti načelniku bili su predstavnici učesnika omladinskih radnih akcija sa prostora Breze i Vareša. Vareški odred „Rešad Saletović“ predstavljao je Ismet Abdulahović, a brezanski odred pod nazivom „Brezanski rudari“ predstavljao je njihov višestruki udarnik i komandant, Arif Sirotanović.

Vareš među 15 općina koje će poslati pomoć Bihaću

Danas 18.03.2019. godine u kabinetu općinskog načelnika održan je sastanak sa predstavnicima projekta PRO Budućnost kojeg zajedno financiraju USAID i CRS. Tema današnjeg sastanka je aktivnost koja se planira u Bihaću 28. 3. 2019.

Prezentirani rezultati Projekta LIFE

Vareš, 14. mart 2019. – Uspješnom realizacijom Projekta LIFE Općina Vareš unaprijedila je svoj regulatorni okvir i sada je u mogućnosti da ponudi efikasniju, jeftiniju i transparentniju uslugu privrednicima i građanima.

Zamjenik veleposlanice SR Njemačke nj.e. Christian Sedat posjetio Vareš

Danas, 12.03.2019. godine Općinu Vareš je posjetio zamjenik veleposlanice SR Njemačke nj.e. Christian Sedat. Gospodin Sedat je svoju posjetu Varešu otpočeo sastankom sa općinskim načelnikom gospodinom Zdravkom Maroševićem koji ga je ugostio u njegovom uredu.

Saopštenje za javnost saveza opština i gradova FBiH

KONSULTACIJE PRILIKOM DONOŠENJA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU NISU IZVRŠENE U SKLADU SA ZAKONOM. SARAJEVO, 04. mart/ožujak – Povodom saopštenja Vlade Federacije BiH sa 173. sjednice održane 27.02.2019.

Poziv na javnu tribinu

Pozivamo vas na javnu tribinu pod nazivom "Zdravlje bubrega - svima svugdje" koja će se održati 15.03.2019. godine s početkom u 18:00 sati u velikoj sali Općine Vareš. Neke od tema o kojima će se na tribini govoriti su: prevencija i lijčenje bubrežnih bolesti, transplatacija bubrega, uloga donorske mreže, donorska kartica i dr.

Obilježen 8. Mart u Općini Vareš

I ove godine načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević je pozvao zaposlenice općinskog organa uprave i ostalih institucija kojima je općina osnivač u općinsku salu kako bi im podijelio poklone i održao prigodni govor. Naglasio je važnost žene u društvu i pozvao sve zaposlenice da svojim radom i zalaganjem budu primjer i muškim kolegama.

Direktorica TVSA u radnoj posjeti Varešu

Danas 07.03. 2019. godine direktorica TVSA Edina Fazlagić, sa svojim suradnicima, boravila je u radnoj posjeti Varešu. Delegacija iz Sarajeva posjetu je započela radnim sastankom u kabinetu načelnika, gdje su iskoristili priliku da se zahvale na dosadašnjoj saradnji i načelniku Maroševiću uruče skromni poklon.

Potpisan Sporazum o saradnji između lokalnih subjekata zaštite djece od nasilja na području općine Vareš

Poštujući odredbe UN Konvencije o pravima djeteta koja svakom djetetu garantuje neotuđivo pravo na život, rast i razvoj te najviši mogući standard obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite, 28. februara 2019.

Nastavak istraživanja firme "Eastern mining"

Dana 27. 02. 2019. godine, u prostorijama Općine Vareš, održana je Usmena javna rasprava s ciljem pribavljanja odobrenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na proširenom istražnom prostoru Rupice-Borovica i Veovača-Orti-Selište-Mekuše, općina Vareš.

Udruženi sadržaj