Poštovani građani Općine Vareš

Dana, 05.04.2022. godine. Zdravko Marošević, načelnik Općine Vareš je potpisao Ugovor sa firmom „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko. Predmet ugovora je izvođenje radova na regulaciji rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, V faza, Općina Vareš.

Radi se o projektu iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke radova. Po sporazumu sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za Općinu Vareš je opredjeljeno 85.877.00 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je 24.02.2022. god. usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 10.670.000 KM.

Po osnovu utvrđenih kriterija za raspodjelu sredstava za grad Zenicu je opredjeljeno 2.237.145.00 KM, Visoko 479.176.00 KM, Tešanj 514.025.00 KM, Zavidovići 431.258.00 KM, Kakanj 405.121.00 KM, Žepče 383.341.70 KM, Maglaj 300.574.00 KM, Breza 191.670.00 KM, Olovo 165.533.00 KM, Vareš 148.109.00 KM. Ova sredstva su već opredjeljena za VI fazu radova na regulaciji rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići.

Napominjemo da se ova sredstva izdvajaju isključivo po Zakonu odnosno kriteriju koji se odnosi na broj stanovnika Općine, tako da za ista ne postoji mogućnost nikakvog stranačkog, političkog, pojedinačnog niti bilo kojeg drugog lobiranja.