Održana 16. sjednica OV Vareš

Dana 30.05.2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 16. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda  su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:55. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1.    Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Direktor JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš.  

2.    Izvještaj o radu JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Direktorica JU  Centar za kulturu i edukaciju Vareš.

3.    Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj – mart/ožujak 2022. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.  

4.    Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevine parcele Medžlisu islamske zajednice Vareš (k.č. broj 1188/2 u površini od 50 m2 ).
Izvjestilac: Ermin Musa.

5.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač Općina Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

6.    Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

7.    Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

8.    Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupštine:
a)    Javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš,
b)    Javnog preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš,
c)    Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš.
       Izvjestilac: Sekretar OV.

9.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Skupštine Javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

10.    Prijedlog Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine:
a)    Javnog preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš.
b)    Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

11.    Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja Općine Vareš za period 2017-2026. godine za 2021. godinu.
Izvjestilac: Rusmir Berberović.

12.    Izvještaj Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2021. godinu.
Izvjestilac: Predsjednica Komisije.

13.    Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju Plana zaštite od požara.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.

14.    Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
Izvjestilac: Ermin Musa.

15.    Tekuća pitanja.