Projekat “Osnovna škola Kokoščići”

Danas, 23.05.2022. godine u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je ugovor između “Türk Dünyası Belediyeler Birliği”/“Savez Općina Turskog Svijeta” (u nastavku TDBB), Općine Vareš, i firme “Lanis d.o.o. Zenica”.

Predmet ovog ugovora je realizacija „Projekta osnovne škole u selu Kokošići“ koja će biti izgrađena u selu Kokošići u Varešu, uz finansijsku podršku TDBB, općine Vareš i bratskih gradova Vareša Selçuklu (Konya) i Başeliskele (Kocaeli))

Vrijednost radova je 99.000,64 KM (50.490 EURO) (sa PDV-om). Udio TDBB u ovom projektu iznosit će 40.000 eura. Rok za kompletan završetak radova je 3 mjeseca od dana potpisivanja ovog ugovora.