Potpisan ugovor za izvođenje radova na lokalnim putevima

Dana 09.06.2022. godine u kabinetu načelnika potpisan je ugovor za izvođenje radova na lokalnim putevima na području općine Vareš sa najpovoljnim ponuđačem Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko, poslije provedene javne nabavke.

Predmet ovog ugovora je put Strica – Zaruđe i put Lovački - Očevija, nekategorisani put Vijaka-Krčevine, ulice Franjići i Matijevići te Rudarska ulica. Novčana sredstava su doznačena iz sredstava Vlade RH i Kantonalne direkcije za ceste.

Ukupna vrijednost ugovora je 300.456,00 KM sa PDV-om. Početak radova je planiran u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, a rok za izvođenje radova je 60 dana.

Nadzor na izvođenju radova na lokalnim putevima na području općine Vareš potpisan je sa Perspektiva-inženjering d.o.o. Visoko.