U Varešu elementarna nepogoda

Snijeg koji pada bez prestanka već sedam dana izazvao je velike teškoće u prometu na području Općine Vareš. Nekoliko sela je potpuno odsječeno a i u samom gradu situacija je veoma teška. Općinski štab civilne zaštite je zbog toga proglasio stanje elementarne nepogode i alarmirao sve službe koje mogu pomoći u normalizaciji prometa.

Provjera certifikata ISO 9001:2000

18.2.2009. godine u Općini Vareš izvršen je prvi kontrolni audit u odnosu na zahtjeve standarda ISO 9001:2000. Audit je provela ovlaštena certifikacijska firma „Bureau Veritas Croatia“ iz Rijeke.
U našem sistemu upravljanja kavalitetom nisu utvrđene neusklađenosti i sistem je dobio prolaznu ocjenu.

Udruženi sadržaj