Katastar dobio geodetski instrument

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 13. 06. 2010. godine izvršila primopredaju geodetskih instrumenata za potrebe općinskih katastara.

Federalna uprava je u saradnji sa Jedinicom za implementaciju projekta Svjetske banke osigurala finansijska sredstva za potrebe pet općinskih katastarskih kancelarija i to: Kreševa, Vareša, Fojnice, Stoca i Bosanskog Petrovca. Ovom donacijom geodetskog instrumenta katastar Općine Vareš će jednim dijelom da riješi probleme sa kojim se susreću radnici koji rade na premjeru i održavanju katastra zemljišta te u mogome da efikasnije i stručnije odgovore na zahtjeve stranaka. Uzmemo li u obzir da ovaj instrument spada u generaciju najsavremenijih geodetskih instrumenata koji se nalaze na tržištu i da njegova cijena iznosi 22.533,37 KM bit će nam jasno o kakvom uređaju je riječ.