Javni natječaj

Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz dijela sredstava „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ utvrđenog u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/09).

Nazivi projekata i korisnici sredstava svrstani su u slijedeće LOT–ove:
LOT 1. -  Izgradnja poduzetničke infrastrukture
LOT 2. -  Potpora udruženjima poduzetnika i obrtnika
LOT 3. -  Razvoj tradicionalnih i starih obrta
LOT 4. -  Izgradnja inovativnog gospodarstva ( inovacije, uvođenje ISO
  standarda,  osiguranje CE znaka, transfer znanja i tehnologija) 
LOT 5. -  Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva 


Pravo učešća u ovom natječaju, imaju sljedeće kategorije:
• mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva iz članka 4. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/06 i 25/09)
• obrtnici registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/09) i Uredbom o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/09), te obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/09)
• udruge poduzetnika i obrtnika
• obrazovno-istraživačke institucije
• jedinice lokalne samouprave
• fizičke osobe - inovatori


Sve navedene kategorije osim kategorije fizičke osobe moraju imati najmanje jednog uposlenog djelatnika na neodređeno vrijeme, sa minimalno 51 % - tnim privatnim  vlasništvom državljana BiH. Sjedište, odnosno prebivalište svih kategorija mora biti na području Federacije BiH.
Kategorije obuhvaćene u prethodnom stavu imaju pravo učešća po pojedinim LOT –ovima, odnosno imaju pravo da se prijave za učešće po pojedinim LOT-ovima, samo ako su navedeni kao „Korisnici sredstava“ za pojedine LOT - ove iz poglavlja II. ovog javnog natječaja.

Više o projektu možete pogledati na ovom linku, ili u prostorijama Službe za gospodarstvo/privredu i financije/finansije soba br. 31.