Obavještenje

Obavještavaju se građani Općine Vareš da će se dana 14.06.2010. godine (ponedjeljak) u 13:00 sati održati javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Nacrt Zakona je razmatrala, prihvatila i uputila na raspravu Skupština ZE-DO kantona. Javna rasprava će se održati u velikoj sali Općine Vareš. Sadržaj Nacrta Zakona možete pogledati na oglasnoj tabli Općine Vareš ili na ovom linku. Primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Zakona možete dostaviti u pismenom obliku na samoj javnoj raspravi ili najkasnije do 18.06.2010. na protokol Općine Vareš.