Pri kraju radovi na šalter sali

Centar za pružanje usluga građanima uskoro bi trebao početi sa radom. Trenutno su u toku završni radovi na krečenju zidova a poslije ostaje postavljenje podova, dopremanje namještaja i montiranje opreme. Osnovna zamisao centra je da objedini sve usluge koje pruža općina Vareš, kako bi garađani što brže i što jednostavnije obavili poslove koje trebaju.