Moguća izgradnja vjetrenjača u MZ Budoželje

U mjesecu decembru 2009. godine Elektroprivreda BiH je vršila ispitivanja na području općine Vareš, s ciljem postavljanja mjernog stuba koji će pratiti pravac i brzinu vjetra, a radi pribavljanja potrebnih informacija i moguće izgradnje vjetrenjača ako se pokaže da lokacija na kojoj se postavi stub ispunjava sve neophodne uslove. Tim stručnjaka iz Elektroprivrede BiH je obišao nekoliko lokacija na području naše općine i našao za shodno da se mjerni stub postavi u MZ Budoželje na lokalitetu Vrh.

Testna faza ovog projekta će trajati godinu dana i pokaže li se tačnom njihova pretpostavka da bi ova lokacija mogla biti idealna za postavljanje vjetrenjača, u narednim godinama postoji mogućnost realizacije projekta izgradnje istih na pomenutom lokalitetu, a s ciljem okretanja ekološki prihvatljivim izvorima električne energije. Dođe li do realizacije ovog projekta u narednim godinama, isti će biti od velike koristi za cijelu općinu Vareš.