Održana 3. sjednica OV Vareš

Dana 31.03.2021. godine održana je 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 17:20 sati. Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:

Boro (Ljudevit) Anđić (1958. - 2021.)

U srijedu 31.marta 2021. godine umro je naš kolega Boro Anđić. U zgradi Općine Vareš Boro je proveo cijeli svoj radni staž. U finansijama je počeo raditi 1978. godine i na mjestu šefa Odsjeka dočekao penziju u decembru 2019.

I poslije penzije često smo se viđali s Borom, stanovao je preko puta naše zgrade, sretali smo se u gradu, razgovarali.

Formiranje Regionalnog razvojnog centra

Dana 01.02.2021. godine na inicijativu Fondacije Muharem Berbić, "FMB Fondacija", održan je sastanak na Ilidži kojem su prisustvovali predstavnici tj. načelnici Općina: Visoko, Ilijaš, Breza, Kakanj, Kiseljak i Vareš.

Obavijest za učenike

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Vareš broj:  01-14/21 od  14.01.2021. godine o subvencioniranju mjesečne karte učenika vozara MSŠ „Nordbat-2“ Vareš sa područja općine Vareš, obavještavamo učenike MSŠ „Nordbat 2“ koji koriste prijevoz u školu, da će imati pravo na subvenciju cijene  mjesečne karte  za relaciju na kojoj putuju.

Održana Konstituirajuća-prva sjednica OV Vareš

Jučer, 14.01.2021. godine održana je Konstituirajuća-prva sjednica OV Vareš za mandatni period 2020-2024. Sjednica je počela intoniranjem državne himne, nakon toga načelnik i vijećnici su preuzeli uvjerenja Centralne izborne komisije o dodjeli mandata, te položili svečanu vijećničku zakletvu.

Obavijest za građane koji nisu preuzeli rješenja o komunalnoj naknadi

Obavezuju se vlasnici stanova, kuća i poslovnih prostora  na području Općine Vareš koji nisu zaprimili Rješenja o komunalnoj naknadi za 2020. godinu da su dužni ista preuzeti u Općini Vareš- Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove (Soba broj 1) i izmiriti obaveze po istim. U prilogu pogledajte kompletan spisak.

Održana radionica u sklopu projekta "Mi kreiramo dijalog"

U okviru projekta "Mi kreiramo dijalog", koji je finansiran od strane Balkan Network for Local Democracy iz Beograda - Republika Srbija, u Varešu je u petak, 18. decembra 2020. godine održana druga radionica u sklopu projektnih aktivnosti.

Projekat ima za cilj inicirati i razvijati saradnju i dijalog među mladima i opštinskim administracijama Nevesinja, Vareša, Novog Sarajeva i Gacka.

Direktor dječijeg sela "Selo mira" u posjeti Općini Vareš

Direktor dječijeg sela "Selo mira" Osman Pozderović, danas 18.12.2020. posjetio je Općinu Vareš. Razlog posjete je donacija 1000 paketića za djecu uzrasta do 15 godina. Paketiće je osigurala njemačka organizacija Kinderzukunft.

Poziv građanima

Na lokalitetu Okretaljka -  MZ Oćevija, pored lokalnog puta, prije izvjesnog perioda odložena je veća količina građevinskog otpada, te ovim putem pozivamo lica koja eventualno imaju saznanja o počiniteljima, da ista, uz zagarantovanu anonimnost, prijave  komunalno – građevinskoj inspekciji, kako bi se  protiv njih  poduzele zakonom propisane mjere.

Neslužbeni rezultati izbora za načelnika i Općinsko vijeće Vareš

Na jučer održanim lokalnim izborima, prema neslužbenim rezultatima, najviše glasova za načelnika općine dobio je kandidat HDZ-a Zdravko Marošević. Dosadašnji načelnik osvojio je novi mandat sa ukupno 1482 glasa, kandidatkinja SDA Enida Imamagić osvojila je 1392 glasa, dok je kandidat SBB-a Fahrudin Brkić dobio 919 glasova.

Udruženi sadržaj