Održana 14. sjednica OV Vareš

Dana 30.03.2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 14. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:45. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-decembar/prosinac 2021. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

2. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš i Općinskog načelnika za 2021. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Zajedničkog pravobranilaštva.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije.
Izvjestilac: Sekretar OV.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Konkursne komisije.
Izvjestilac: Sekretar OV.

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja  urbanističke saglasnosti.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

8. Prijedlog Programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje mjera u 2022. godini.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.

9. Prijedlog Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije za razvoj poljoprivrede“ utvrđenih Budžetom Općine Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Dragan Orozović

10. Informacija o ostvarenoj saradnji i realizovanim projektima NVO sektora sa područja općine Vareš s posebnim osvrtom na rad udruženja iz oblasti kulture i sporta.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

11. Tekuća pitanja.