Prilika za prvo radno iskustvo

Dana, 04.04.2022. u kabinetu općinskog načelnika održan je sastanak sa licima koja će u predstojećem periodu po programu Federalnog zavoda za zapošljavanje obavljati pripravnički staž po mjeri „Zapošljavanje pripravnika 2022“.

Kriterije za ulazak u ovaj program prošlo je pet lica, od toga dva VSS i tri SSS. Pripravnički staž će obavljati prema programu propisanom u skladu sa zakonom u trajanju od 6 (za SSS) do 12 mjeseci (za VSS) u organizacionim jedinicama Općine Vareš.

Nakon obavljenog pripravničkog staža lica će sa odgovarajućim radnim iskustvom biti spremna za daljnje tržište rada.