Zaključci

PrilogVeličina
Zakljucak o davanju saglasnosti o izmjeni Statuta JU Dom zdravlja Vareš.pdf246.56 KB
Zakljucak o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju male hidroelektrane MHE KUla na rijeci Stavnji..pdf255.86 KB
Zakljucak o postupku prodaje nekretnina.pdf203.66 KB
Zaključak o prihvatanju Inicijative za donošenje Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta vode.pdf248.11 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Subvencije za razvoj poljoprivrede utvrđenih budžetom Općine Vareš za 2017. godinu..pdf206.33 KB
Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2016. godinu.pdf203.01 KB
Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje Ugovora o zakupu.pdf248.89 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za projekt izgradnje i rekonstrukciju tržišne infrastrukture Izgradnja gradske tržnice.pdf250.33 KB
Zaključak o prihvatanju dokumenta Studija izvodljivosti za zaštitu područja planine Zvijezde općina Vareš.pdf186.53 KB
Zaključak o pokretanju inicijataive za zadržavanje postojeće magistralne ceste II reda...pdf252.45 KB
Inicijativa zadrzavanje Ribnica - Podlugovi.pdf454.88 KB
Zaključak o pokretanju inicijative za prekategorizaciju lokalne ceste....pdf253.5 KB
Inicijativa prekategorizacija Visoko - Breza.pdf412.87 KB
Zakljucak o stavljanju van snage saglasnosti za deponovanje otpada iz općine Breze.pdf245.74 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program razvoja lok cesta za 2018.pdf196.99 KB
Zaključak - Informacije o radu PS Vareš.pdf160.66 KB