Proračun/Budžet

PrilogVeličina
Budžet Općine Vareš za 2016 opći dio.xls238 KB
Posebni dio budžeta za 2016..xls182 KB
Obrazloženje uz Nacrt budžeta za 2016.pdf269.83 KB
Izvještaj o izvršenju budžeta za 2015.pdf596.82 KB
Obrazloženje.pdf402.71 KB
Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Vareš za period I-III 2016.pdf381.24 KB
Obrazloženje uz I-kvartal 2016.pdf208.41 KB
Proračun Općine Vareš za 2017.godinu.xls333.5 KB
Obrazloženje proračuna 2017.pdf600.36 KB
Izmjene i dopune proracuna za 2017.-opci dio.pdf584.6 KB
Obrazlozenje uz rebalans za 2017. godinu.pdf625.11 KB
Izmjene i dopune proracuna za 2017.-II.xls316 KB
Obrazlozenje uz rebalans za 2017. godinu II.doc168.5 KB
PRORACUNA ZA 2018.GODINU.xls358 KB
Obrazlozenje uz proracun za 2018.doc166.5 KB
Izvjestaj o izvršenju budžeta/proračuna za 2017.xls250 KB
Obrazlozenje 2017.pdf534.22 KB
Zaključak -Izvještaj o izvršenju budžeta za januar-mart 2018.pdf185.29 KB
Obrazlozenje uz I-kvartal 2018..pdf218.46 KB
Proračun za 2019. godinu.pdf606.61 KB
Obrazloženje uz proračun za 2019. godinu.pdf452.51 KB
Proracun za 2020. godinu.xls357 KB
Obrazloženje uz Proracun za 2020. godinu.pdf455.07 KB
Prijedlog-Odluka o izvrsenju proracuna za 2020. godinu.pdf339.46 KB
DOB-P 20-22.pdf666.6 KB
Izvjestaj o izvrsenju proracuna za 01.01.-31.12.2012.pdf669.93 KB
Obrazlozenje uz Izvjestaj 01.01.-31.12.2019.pdf513.21 KB
Izvjestaj o izvrsenju proracuna za 01.01.-31.12.2012.pdf669.93 KB
Obrazlozenje uz Izvjestaj 01.01.-31.12.2019.pdf513.27 KB
DOB-P 21-23.pdf810.01 KB