Proračun / Budžet

PrilogVeličina
DOB-P 2022-2024.pdf802.09 KB
Izvještaj o izvrsenju proracuna za 01.01.-30.06.2021.pdf398.56 KB
Obrazlozenje uz izvjestaj 01.01.-30.06.2021_.pdf232.19 KB
Izvjestaj o izvrsenju proracuna i obrazlozenje I-IX 2021..pdf784.35 KB
Budžet - Proračun Općine Vareš za 2022. godinu.pdf586.96 KB
Obrazloženje Budžeta - Proračuna za 2022. godinu.pdf410.1 KB
Izmjene i dopune proracuna za 2022. godinu.pdf602.81 KB
Obrazlozenje uz rebalans za 2022. godinu-novi.pdf471.8 KB
DOB - Dokument okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godina_.pdf593.31 KB
Izvještaj o izvrsenju proracuna za 01.01.-30.06.2022.pdf391.15 KB
Obrazlozenje uz izvjestaj 01.01.-30.06.2022.pdf236.35 KB
Zaključak o usvajanju Izvještaja.pdf183.09 KB
Izmjene i dopune proracuna za 2022. godinu.pdf606.63 KB
Obrazlozenje uz rebalans za 2022. godinu-novi.pdf472.17 KB
Izvjestaj o izvrsenju proracuna I-IX 2022..pdf390.7 KB
Obrazlozenje uz izvjestaj 01.01.-30.09.2022_.pdf243.52 KB
Budžet-Proracun Općine Vareš za 2023. godinu.pdf589.72 KB
Obrazloženje uz Budžet-Proracun Općine Vareš za 2023. godinu.pdf411.28 KB
Izvjestaj sa javne rasprave-nacrt proracuna 2023.pdf242.76 KB
Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vareš za period 01.01.-31.12. 2022.godine.pdf673.59 KB
Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju proračuna za 01.01.-31.12. 2022..pdf504.56 KB
Zaključak -Izvještaj o izvršenju budžeta za 2022.pdf183.92 KB
Dokument okvirnog budžeta za period 2024.-2026. godina_.pdf571.32 KB
Izmjene i dopune proracuna Općine Vareš za 2023. godinu.pdf606.05 KB
Obrazlozenje uz rebalans za 2023. godinu.pdf464.69 KB
Obrazloženje uz Proracun za 2024. godinu.pdf463.9 KB
Proračun Općine Vareš za 2024. godinu.pdf611.2 KB