Posebne odluka o pokretanje postupka

PrilogVeličina
Posebna odluka o pokretanje postupka nabavke (usluga) higijenskog servisa i prihvatilišta za napuštene pse na području općine Vareš.pdf68.37 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) magična penjališta BiH Otvoreni postupak.pdf74.53 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) na lokalnim putevima na području općine Vareš.pdf84.25 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići - V faza, općina Vareš.pdf75.45 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) sanacija krova na pomoćnom objektu na Bobovcu.pdf82.12 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) sanacija nekategorisanih puteva na području općine Vareš (2).pdf78.36 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) sanacija nekategorisanih puteva na području općine Vareš.pdf78.36 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) automatske stanice za monitoring kvaliteta zraka.pdf81.7 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) goriva i ulja za potrebe Općine Vareš.pdf70.79 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) klima uređaja sa montažom.pdf64.37 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) kontejner sa dostavom za rad MZ.pdf71.46 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) nabavka i ugradnja željeznih stubova sa postoljem za uličnu rasvjetu.pdf91.33 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš.pdf77.98 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) tampona za nasipanje puteva.pdf73.96 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (usluga) održavanje softvera sa izvornim kodom.pdf124.93 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (usluga) revizija finansijskog izvještaja Općine Vareš za 2021. godinu.pdf81.5 KB
Posebna odluka (radova) popločavanje trotoara ispred G-bloka.pdf80.38 KB
Posebna odluka o pokretanju javne nabavke (radova) regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-VI faza.pdf80.59 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenje radova na lokalnim putevima na području općine Vareš.pdf84.25 KB
Posebna odluka za javnu nabavku (usluga) nadzora na izvođenju radova na lokalnim putevima na području općine Vareš.pdf82.89 KB
Posebna odluka za pokretanje javne nabavke (radova) rekonstrukcija lokalnih puteva općine Vareš.pdf74.31 KB
Posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku (usluga) nadzora nad izvođenjem radova.pdf71.47 KB
Posebna odluka o pokretanju javne nabavke (radova) regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-VI faza.pdf80.59 KB
Posebna odluka o pokretanju javne nabavke (usluga) dugoročno kreditno zaduženje Općine Vareš.pdf78.78 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) rekonstrukcija planinarskog doma Javorje putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.pdf205.83 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Vareš.pdf76.69 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) sanacija klizišta i radovi na lokalnom putu MZ Dabravine.pdf84.68 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) uređenje poslovne zone Kram II faza.pdf75.56 KB
Posebna odluka za nabavku (radova) rekonstrukcija planinarskog doma Javorje.pdf82.33 KB
Posebna odluka za nabavku (radova) sanacija krova na pomoćnom objektu na Bobovcu.pdf82.12 KB
Posebna odluka za nabavku (radova) uređenje poslovne zone Kram II faza putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.pdf81.76 KB