Javne nabavke 2021

PrilogVeličina
Plan nabavki za 2021.godinu.pdf448.04 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku (radova) Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodzici-IV Faza.pdf143.98 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (usluge) nadzora na regulaciji rijeke Stavnje kroz naselje Hodzici - IV Faza.pdf97.02 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) nadzora na regulaciji rijeke Stavnje kroz naselje Hodzici - IV Faza.pdf164.39 KB
Posebna odluka za nabavku (usluga) nadzora na regulaciji rijeke Stavnje kroz naselje Hodzici - IV Faza.pdf83.58 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku (roba) goriva za potrebe Opcine Vares.pdf116.61 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) nadogradnja baza podataka i programskih modula na verziju koje podrzavaju trezorsko poslovanje za Finovu TR.pdf70.15 KB
Odluka za nabavku (usluga) nadogradnja baza podataka i programskih modula na verziju koje pdrzavaju trezorsko poslovanje Finova TR.pdf108.45 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke (usluga) nadogradnja baza podataka i programskih modula na verziju koje podrzavaju trezorsko poslovanje Finova TR.pdf88.41 KB
Odluka o predmetu nabavke (radova) sanacija uradnih rupa na lokalnom putu Pajtov Han-Budoželje.pdf70.04 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku (radova) sanacija udarnih rupa na lokalnom putu Pajtov Han-Budoželje.pdf76.93 KB
Posebna odluka za nabavku (radova) sanacija udarnih rupa na lokalnom putu Pajtov Han-Budoželje.pdf75.67 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) bojenja drvenih elemenata za parkovske klupe u gradu.pdf69.71 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (usluge) bojenja drvenih elemenata za parkovske klupe u gradu.pdf115.91 KB
Posebna odluka za nabavku (usluga) bojenje drvenih elemenata za parkovske klupe u gradu.pdf75.82 KB
Odluka o predmetu nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku (roba) tampona za nasipanje puteva.pdf69.26 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku (roba) tampona za nasipanje puteva.pdf122.54 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka za nabavku (roba) tampona za nasipanje puteva.pdf69 KB
Odkula o predmetu nabavke (roba) toneri i ketridži za potrebe Općine Vareš.pdf69.55 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) toneri i ketridzi za potrebe Opcine Vares.pdf103.53 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) toneri i ketridzi za potrebe Opcine Vares.pdf74.06 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku (roba) goriva za potrebe Opcine Vares.pdf116.61 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) kontejnera i kanti za smeće.pdf115.06 KB
Odluka o pokretanju postupka za nabavku (roba) kontejnera i kanti za smeće.pdf127.75 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (radova) Uređenje građevinskog zemljišta poslovne zone Kram općine Vareš.pdf134.44 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke radova uređenje građevinskog zemljišta Poslovne zone Kram općine Vareš.pdf115.93 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (usluga) nadzora na uređenju građevinskog zemljišta poslovne zone Kram.pdf104.35 KB
Posbena odluka za pokretanje postupka nabavke (usluga) nadzora na uređenju građevinskog zemljišta poslovne zone Kram.pdf134.18 KB
Odluka na žalbu tenderske dokumentacije.pdf172.55 KB
Odluka o dodjeli ugovora drugoplasiranom ponuđaču za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za potrebe Općine Vareš.pdf65.7 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (radova) rekonstrukcija gradske komunalne infrastrukture općine Vareš.pdf144.13 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) montaža i demontaža kotla na pelet za Općinu Vareš.pdf176.61 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš.pdf191.47 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku (usluga) održavanje softvera sa izvornim kodom.pdf102.94 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) rekonstrukcija gradske komunalne infrastrukture općine Vareš.pdf109.86 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) montaža i demontaža kotla na pelet za Općinu Vareš.pdf131.58 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (usluga) nadzora na rekonstrukciji gradske komunalne infrastrukture općine Vareš.pdf77.88 KB
Odluka o pokretanju postupka za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš.pdf94.67 KB
Odluka o ponistenju postupka za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za potrebe Općine Vareš.pdf135.78 KB
Odluka o predmetu nabavke (roba) sukcesivna isporuka peleta za potrebe Općine Vareš.pdf68.26 KB
Odluka za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za potrebe Općine Vareš.pdf112.23 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka za nabavku (radova) rekonstrukcija gradske komunalne infrastrukture općine Vareš.pdf81.65 KB
Posebna odluka za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za potrebe Općine Vareš.pdf81.08 KB
Posebna odluka za pokretanje postupka nabavke (usluga) nadzora na rekonstrukciji gradske komunalne infrastrukture općine Vareš.pdf83.85 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) nadzora na rekonstrukciji gradske komunalne infrastrukture općine Vareš.pdf99.2 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) održavanje softvera sa izvornim kodom.pdf111.53 KB
Posebna odluka za nabavku (usluga) izrada glavnog projekta pute Zubeta-Brgule.pdf75.35 KB
Odluka o pokretanju postupka putem direktnog sporazuma za nabavku (usluga) izrada glavnog projekta puta Zubeta-Brgule.pdf77.82 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš.pdf139.89 KB
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš.pdf77.98 KB