Odluke o pokretanju postupka

PrilogVeličina
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) izgradnja niša za kontejnere.pdf154.72 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) magična penjališta Bosne i Hercegovine Otvoreni postupak.pdf117.67 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) magična penjališta Bosne i Hercegovine.pdf103.57 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) na lokalnim putevima na području općine Vareš.pdf113.56 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-V faza.pdf119.28 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) sanacija krova na pomoćnom objektu na Bobovcu.pdf112.52 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) sanacija nekategorisanih puteva na području općine Vareš.pdf80.28 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (roba) goriva i ulja za potrebe Općine Vareš.pdf103.49 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (roba) klima uređaja sa montažom.pdf147.27 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (roba) kontejner sa dostavom za rad MZ.pdf135.02 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (roba) kontejnera i kanti za smeće.pdf117.05 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (roba) nabavka i ugradnja stubova sa postoljem za uličnu rasvjetu.pdf164.28 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš.pdf139.89 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (roba) tampona za nasipanje rupa.pdf110.57 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (roba) tonera i ketridža za potrebe Općine Vareš.pdf109.36 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (robu) automatska stanica za monitoring kvalitete zraka.pdf98.84 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (usluga) higijenskog servisa i prihvatilišta za napuštene pse na području općine Vareš.pdf87.9 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (usluga) izrade projektne dokumentacije za most ¸¸Kiseljak¨ i ¸¸Berbići¨¨ Dabravine.pdf96.55 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (usluga) nadzora na regulaciji rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-V faza.pdf145.61 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (usluga) održavanje softvera sa izvornim kodom.pdf139.7 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (usluga) revizija finansijskog izvještaja Općine Vareš za 2021. godinu.pdf108.8 KB
Odluka o pokretanju postupka za nabavku (radova) sanacija nekategorisanih puteva na području općine Vareš.pdf80.28 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) popločavanje trotoara ispred G-bloka.pdf80.62 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) regulacije rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-VI faza.pdf94.88 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) rekonstrukcija lokalnih puteva općine Vareš.pdf99.8 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (roba) tonera i ketriđa za potrebe Općine Vareš.pdf143.79 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke radova na lokalnim putevima na području općine Vareš.pdf113.56 KB
Odluka za pokretanje postupka javne nabavke (usluga) nadzora na izvođenju radova na lokalnim putevima.pdf104.09 KB
Odluku o pokretanju postupka za nabavku (usluga) nadzora nad izvođenjem radova.pdf145.7 KB
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (radova) regulacije rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-VI faza.pdf94.88 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) izgradnja društvenog doma u MZ Daštansko I faza.pdf109.83 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Vareš.pdf162.18 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) rekonstrukcija planinarskog doma Javorje putem otvorenog postupka.pdf111 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) rekonstrukcija planinarskog doma Javorje putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.pdf303.34 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) sanacija klizišta i radovi na lokalnom putu MZ Dabravine.pdf106.97 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) sanacija krova na pomoćnom objektu na Bobovcu.pdf112.52 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) uređenje poslovne zone Kram II faza.pdf119.08 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (usluga) dugoročno kreditno zaduženje Općine Vareš.pdf159.58 KB
Odluka o pokretanju postupka nabavke (radova) uređenje poslovne zone Kram II faza putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.pdf97.7 KB