Drugi propisi

PrilogVeličina
Izvjestaj o realizaciji Programa rada OV za 2020. godinu.pdf300.7 KB
Program rada Općinskog vijeća Vareš za 2021. godinu.pdf299.85 KB
Program rada općinskog načelnika za 2021 godinu.pdf1.13 MB
Program rasporeda i utroška sredstava ostavrenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini..pdf243.09 KB
Izvjestaj o realizaciji Programa rada OV za prvo polugodište 2021.pdf978.49 KB
Izvještaj o provedenim izborima za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.pdf290.42 KB
Program finansiranja komunalnih djelatnosti za 2022.pdf423.53 KB
Program rada Općinskog vijeća Vareš za 2022. godinu.pdf309.61 KB
Program rada Općinskog načelnika za 2022. godinu.pdf498.3 KB
Izvještaj o realizaciji programa rada za 1. polugodište 2022..pdf292.73 KB
Prilog 1 2022..pdf146.32 KB
Prilog 2 2022..pdf128 KB
Prilog 3 2022..pdf222.05 KB
Prilog 4. 2021.pdf126.47 KB
Program finansiranja komunalnih djelatnosti za 2023 godinu.pdf438.34 KB
Program rada Općinskog vijeća Vareš za 2023. godinu.pdf305.02 KB
Program rada općinskog načelnika za 2023 godinu.pdf463.08 KB
Izvjestaj o realizaciji Programa rada OV za 2022. godinu.pdf294.84 KB
Prilog 1 2022..pdf159.58 KB
Prilog 2 2022..pdf129.17 KB
Prilog 3 inicijative i zakljucci 2022.pdf303.38 KB
Prilog 4 2022..pdf221.83 KB
Prijedlog odluke o osnivanju poslovne zone Šijakovo.pdf237.68 KB
Program rasporeda i utroška planiraniranih sredstava od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2022 godini.pdf240.66 KB
Program poticaja 2023 godina.pdf327.95 KB
Pravilnik o vise uplacenim javnim prihodima.pdf244.23 KB
Program finansiranja komunanih djelatnosti za 2024.- godinu.pdf445.13 KB
Plan kapitalnih investicija općine Vareš za priod 2024-2027. godina.pdf620 KB
Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija općine Vareš za period 2024-2027. godina.pdf235.41 KB
Program rada Općinskog vijeća Vareš za 2024. godinu.pdf301.25 KB
Program rada općinskog načelnika za 2024 godinu.pdf360.17 KB
Program utroška sredstava od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2024 godini.pdf356.53 KB