Zaključci

PrilogVeličina
Zaključak Iinformacija PS Vareš za 2020. godinu..pdf184.3 KB
Zaključak nacrt budžet 2021.pdf184.51 KB
Zaključak odluka o izvrsenju nacrt 2021.pdf185.13 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje ruda obojenih metala na lokalitetu Saski do, općina Vareš.pdf330.54 KB
Zaključak Programa rada ON za 2021.pdf183.17 KB
Zakljucak o davanju saglasnosti na strucnu ocjenu o mogućnosti odobravanja planirane promjene u prostoru, Rupice-Borovica Eastern Mining.pdf236.3 KB
Zakljucak o izmjeni Zaključka broj 01-41-21 od 24.04.2020. godine.pdf310.13 KB
Zaključak o ne usvajanju Budžeta Općine Vareš za 2021. godinu..pdf182.73 KB
Zaključak o ne usvajanju Izvještaj o izvršenju budžeza Općine Vareš za 2020. godinu.pdf183.19 KB
Zaključak o ne usvajanju Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš i Općinskog načelnika za 2020. godinu..pdf182.29 KB
Zaključak o usvajanju Programa rasporeda i utroška planiranih sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini.pdf182.46 KB
Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom načelniku na Godišnji i srednjoročni plan potencijalnih projekata po modelu JPP na području općine Vareš.pdf234.75 KB
Aneks 1 Srednjoročni plan JPP 2021-2023.pdf424.75 KB
Aneks 2 Godišnji plan JPP2021.pdf364.35 KB
Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o provođenju Prostorniog plana općine Vareš 2018-2038.pdf186.36 KB
Zaključak o usvajanju Nacrta Prostornog plana općine Vareš 2018-2038.pdf186.04 KB
Zaključak o davanju saglasnosti ON za imenovanje povjereneništva i povjerenika u MZ Vareš, Vareš Majdan i Kadarići.pdf186.5 KB
Zaključak o davanju saglasnosti Savjetu MZ Donja Borovica da vrši poslove za potrebe MZ Gornja Borovica.pdf186.13 KB
Zaključak o usvajanju Izvještaja o provedenim izborima za članove savjeta mjesnih zajednica na područja općine Vareš 2021.pdf185.72 KB
Zaključak Nacrt Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica u gradu i naseljima.pdf186.6 KB
Zaključak Nacrt Odluka o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila.pdf186.88 KB
Zaključak Nacrt Odluka o izvršenju budžeta za 2022 godinu.pdf184.76 KB
Zaključak Nacrt budžeta Općine Vareš za 2022 . godinu.pdf184.7 KB
Zaključak o vršenju funkcije Savjeta MZ Borovica.pdf188 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za proširenje kon. na istraživanje i eksp. olova, cinka i barita sa pratećim pl. min.na ležištima Borovica zapad, Rupice Istok, tisovača, Droškovac...pdf405.66 KB
Zaključak o prihvatanju Nacrtu budžeta Općine Vareš za 2023 . godinu (1).pdf184.53 KB
Zaključak o prihvatanju Nacrtu Odluke o izvršenju budžeta Općine Vareš za 2023 ..pdf184.82 KB
Zaključak o usvajanu Izmjena i dopuna budžeta Općine Vareš za 2023 . godinu (2).pdf182.95 KB
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Vareš za period I-IX 2022.pdf183.6 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcij, izgradnje i obnove lok cesta za 2023.pdf262.26 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lok cesta 2022- 2026.pdf319.58 KB
Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2023. godine.pdf184.35 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2024. godinu.pdf261.29 KB
Zaključak Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom Općine Vareš za 2024.g.pdf6.75 MB
Zaključak o neusvajanju Izvještaja o izvršenju buđeta Općine Vareš za period 01.01.2024. do 31.03.2024.pdf10.36 MB