Obavijest - Anketa Godišnje istraživanje farmi 2022 (GIF)

Obaviještavamo poljoprivredne proizvođače primarno vlasnike farmi, da će se u periodu od 01.12-15.12.2022. godine na području općine Vareš, provesti Godišnje istraživanje farmi (GIF) od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Prvi „Dijalog zajednice“ održan u Varešu

„Dijalog zajednice Vareš“, na kojemu je učestvovalo 17 predstavnika lokalne zajednice, organizacija civilnog društva i predstavnika Općine Vareš, održan je 28. studenog 2022. godine, u sali Općinskog vijeća u Varešu.

Održana 19. sjednica OV Vareš

Dana 27.10.2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 19. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 18:15. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Revitalizacija grada Bobovca

U Varešu je u utorak, 25.10.2022. godine održana konferenciju pod nazivom “Revitalizacija grada Bobovca u kontekstu iskustava lokalnih zajednica u upravljanju kulturnom baštinom”,  koju su organizirali JU “Centar za kulturu i edukaciju” Vareš i Općina Vareš uz podršku Misije OSCE u BiH i Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Obavijest za poljoprivrednike

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Vareš koji planiraju aplicirati na Federalne novčane poticaje u 2023. godini, da su u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i članom 6.

Obavijest: Pilot Popis poljoprivrede 2022

Federalni zavod za statistiku obaviještava da će se na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BIH („Službene novine Federacije BIH“ broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH“ broj 9/22), u periodu od 15.10. do 30.10.2022.

Ugovor za nabavku (usluga) dugoročno kreditno zaduženje Općine Vareš

Dana 07.10.2022. godine u kabinetu načelnika potpisan je ugovor za nabavku (usluga) dugoročno kreditno zaduženje Općine Vareš sa najpovoljnim ponuđačem Unicredit bank d.d. Mostar, poslije provedene javne nabavke.

Prostorni plan Općine Vareš za period 2018. - 2038.

Dana 04.10.2022. godine u kabinetu Općinskog načelnika izvršena je primopredaja Prostornog plana Općine Vareš  za period  2018.-2038. godina između Općine Vareš  - Općinski načelnik i Služba za prostorno uređenje, kao Nosioci pripreme plana i Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, kao Nosioci izrade plana.

Obavijest obrtnicima i licima koja obavljaju obrtničke i srodne djelatnosti

Obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti sa poslovnim sjedištem na području grada Vareša, a kojima je izdato odobrenje za obavljanje djelatnosti prije 01.10.2021. godine, da su u skladu sa članom 82.

Ministri ZDK u radnoj posjeti Općini Vareš

Danas 08.09.2022. godine Općinu Vareš je posjetila delegacija ministara ZDK. Delegaciju su činili ministar finacija Josip Lovrić, ministar gospodarstva Zlatko Jelić, a s ministrima je bio i Ivo-Iva Tadić, zamjenik predsjedavajućeg Skušpštine ZDK te Vedrana Dugonjić, zastupnica u Skupštini ZDK.

Udruženi sadržaj