Poziv vlasnicima dvojnog porodičnog stambenog objekta

Služba za prostorno uređenje općine Vareš ovim putem poziva vlasnike dvojnog porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Nikovac u Varešu, na zemljišnim parcelama označenim kao k.č.br. 619 i k.č. 620 K.O. Vareš.

Prema podacima Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Visokom, predmetni objekat je u vlasništvu sljedećih lica:

k.č.619 K.O. Vareš
1. Dugonjić (Ilija) Vjekoslav, udio 1/2
2. Kasapović (Željko) Kamilo, udio 1/4
3. Riđić Rozalija rođ. Dugonjić, udio 1/4

 k.č.620 K.O. Vareš
1. Bešlić (Karlo) Rafael, udio 1/2
2. Bešlić (Karlo) Gabrijel, udio 1/2

Predmetni objekat je duži niz godina nenastanjen i neodržavan, te zbog znatnih
oštećenja i fizičke dotrajalosti (posebno dio objekta na k.č.620), predstavlja potencijalnu opasnost za sigurnost i zdravlje ljudi, kao i okolnih objekata.

Kako Služba ne raspolaže trenutnim adresama vlasnika objekta (ili eventualnih zakonskih nasljednika), to ih ovim putem pozivamo da se u roku od 30 (trideset) dana od dana objave ovog poziva jave u Službu za prostorno uređenje, kod komunalno – građevinskog inspektora (tel.032/848-139) radi poduzimanja mjera i aktivnosti na uklanjanju opasnosti od ruševne građevine.

U slučaju neodazivanja ovom pozivu, po isteku ostavljenog roka, komunalno – građevinski inspektor će u skladu sa odredbama člana 147. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine Zeničko – dobojskog kantona“ br.1/14 i 4/16) podnijeti prijedlog nadležnoj Službi da rješenjem odredi uklanjanje građevine zbog fizičke dotrajalosti, a na teret vlasnika, bez prava na naknadu štete.

PrilogVeličina
Poziv bešlić i dr_.pdf193 KB