Edukacija za nove proizvođače povrća u zaštićenim prostorima

Dana, 28.03.2023. godine u sali Općine Vareš održana je edukacija za nove korisnike u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plasteniku“ koji se provodi u saradnji Općine Vareš i Muslim Aid Association“.

Ovim projektom podržano je 20 korisnika sa područja Općine Vareš, koji su zadovoljili uslove propisane Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i pripadajuće opreme. Pored edukacije koja je obavezni dio Projekta upriličeno je i potpisivanje Ugovora sa svim korisnicima.

Edukaciju je predvodio predstavnik Muslim Aid Association Armin Zlatić, u saradnji sa predstavnikom Općine Vareš iz oblasti poljoprivrede Dženanom Džafom. Na početku edukacije, svim prisutnim se obratio načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević, čestitao novim korisnicima na izboru, naznačio značaj poljoprivrede sa akcentom na plasteničku proizvodnju, te obećao kontinuiranu savjetodavnu podršku i praćenje proizvodnje sa nivoa Općine Vareš.

Edukacijom su obuhvaćene osnove proizvodnje povrća u plastenicima, proizvodnja rasada te specifičnosti proizvodnje plodovitog povrća. Edukacija je bila interaktivnog tipa uz pružanje mogućnost učesnicima da postavljaju pitanja o svim aspektima koji su bile predmet njihovog interesovanja. Svi korisnici su dobili određeni edukativni materijal koji se odnosi na oblast plasteničke proizvodnje.

Naredna faza u ovom projektu se odnosi na postavljanje plastenika od strane izabranog izvođača. Raduje  činjenica da je ovim projektom obuhvaćen značaj broj mladih osoba i žena. Svim izabranim korisnicima čestitamo i želimo što uspješniju nadolazeću sezonu.