Održana 26. sjednica OV Vareš

Dana 31.05.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 26. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš koja je vraćena na doradu i tačke pod rednim brojem 8.

Postavljeni kontejneri za e-otpad

U toku mjeseca maja 2023. godine ZEOS eko-sistem d.o.o. je u službi ovlaštenog operatera sistema za upravljanje e-otpadom finansirao nabavku i postavljanje novih 56 kontejnera za male aparate u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Premijerka ZDK sa suradnicima posjetila Vareš

Dana 23.05.2023. godine delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona u sastavu: Amra Mehmedić premijerka, predsjedavajući Skupštine Dejan Kovačević, ministrica financija Dženana Čišija, ministar gospodarstva Samir Šibonjić, ministar pravosuđa i uprave Edin Hasaničević, ministrica zdravstva Tanja Radoš-Kosić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vinko Marić,

Održana manifestacija „Susreti kraljevskih gradova - Bobovac 2023“

U povodu Svjetskog dana kulturne različitosti za dijalog i razvoj dana 21.05.2023. godine održana je manifestacija „Susreti kraljevskih gradova - Bobovac 2023“.
Manifestaciju su organizovali Općina Vareš i Općina Jajce uz podršku Terenskog ureda OSCE-a Travnik.

USAID projekat „Diaspora Invest“

Dana 16.05.2023. godine općinski načelnik je potpisao memorandum o partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID-om kroz koji će se zajedničkim aktivnostima razvijati lokalni grant program i podržati aktivnosti uključivanja dijaspore u ekonomski i društveni razvoj zajednice.

Održana 25. sjednica OV Vareš

Dana 27.04.2023. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 25. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 16 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 1 Izvještaj / Izvješće o izvršenju budžeta / proračuna Općine Vareš za period januar / siječanj - mart / ožujak 2023. godine, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju.

Delegacia USAID-a u posjeti općini Vareš

Dana 14.04.2023. godine općinu Vareš posjetila je delegacija Eastern Mining-a i USAID-a. Delegaciju Eastern Mining-a su činili: Alem Logo - Generalni izvršni direktor, Arnela Babić - Šef partnerstva. Ispred USAID-a delegaciju su činili: Jasenka Ćorić - Zamjenik direktora projekta, Feđa Begović - Vođa tima za razvoj turističkih proizvoda.

Poziv vlasnicima dvojnog porodičnog stambenog objekta

Služba za prostorno uređenje općine Vareš ovim putem poziva vlasnike dvojnog porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Nikovac u Varešu, na zemljišnim parcelama označenim kao k.č.br. 619 i k.č. 620 K.O. Vareš.

Prema podacima Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Visokom, predmetni objekat je u vlasništvu sljedećih lica:

Održana 24. sjednica OV Vareš

Dana 30.03.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 24. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 2 "Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš i Općinskog načelnika za 2022. godinu", su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 15:25.

Edukacija za nove proizvođače povrća u zaštićenim prostorima

Dana, 28.03.2023. godine u sali Općine Vareš održana je edukacija za nove korisnike u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plasteniku“ koji se provodi u saradnji Općine Vareš i Muslim Aid Association“.

Udruženi sadržaj