Promocija realiziranih projekata Omladinske banke Vareš

Dana 13.12. 2023. godine u Općini Vareš organizovana je promocija i prezentacija realizovanih projekata i ostvarenih rezultata Omladinske banke Vareš u 2023. godini. Promociji su prisustvovali predstavnik Fondacije Mozaik, Armela Ramić zamjenik direktora Programa Omladinska banka, predstavnik Općine Malik Likić, članovi Odbora Omladinske Banke Vareš, kao i članovi neformalnih grupa mladih iz Vareša.

Ovo je 3. godina partnerstva Općine Vareš i Fondacije Mozaik na razvoju i podršci Omladinske banke Vareš, u ovoj godini realizovano je 8 projekata i pokrenut je 1 mikrobiznis, ukupne vrijednosti 21.618, 85 KM, koje je ralizovalo 106 mladih volontera, volontirajući i radeći 1.968 sati, da bi 1.044 osobe imale direktnu korist od realizovanih projekata.

Takođe Fondacije Mozaik je dodatno podržala sa dodatnim grantom od 3.000 KM u 2023. godini mikrobiznis UR „Tasty“ Vareš koji je u 2022. godini osnovan kroz program OB Vareš.

Zahvalnice i plakete za doprinos razvoju Omladinske banke Vareš, dodijeljene su: Zdravku Maroševiću, općinskom načelniku, Maliku Likiću – stručnom saradniku i predstavniku općine Vareš za program Omladinske banke, radiju „Bobovac“ Vareš.

Također uručene su zahvalnice svim članovima i članicima neformalnih grupa, koji su realizovali projekte, kao i zahvalnice za predstavnike preduzeća, organizacija i institucija, koji su kroz materijal i usluge doprinijeli realizaciji projekata neformalnih grupa mladih.