Posjeta predstavnica Fondacije Dogs Trust BiH općini Vareš

Dana 06.11.2023.godine, u kabinetu Općinskog načelnika Zdravka Maroševića upriličen je prijem predstavnica Fondacije Dogs Trust BiH. Ispred fondacije sastanku su prisustvovale Sanja Bianculli- voditeljica Odjela za marketing i odnose sa javnošću i Anida Dinarević-voditeljica Opretivnog odjela. U ime Općine Vareš goste su dočekali: načelnik Zdravko Marošević, Velida Džafo- suradnik za sanitarne poslove, Fatma Rožajac- JP Veterinarska stanica Vareš te Mirnes Ajanović-predstavnik Udruženja za zaštitu životinja „Žučo“.

U okviru pomenute posjete održan je radni sastanak na temu analize postojeće problematike pasa lutalica na području općine Vareš te iznalaženje adekvatnih modaliteta za rješavanje iste. Predstavnicama fondacije su prezenitrane  aktivnosti koje je općina Vareš poduzela pri implementaciji Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, kao i poteškoće sa kojima se općina svakodnevno susreće kada je riječ o navedenoj tematici.

Predstavnice fondacije su iskazale interes za mogućnost potencijalne saradnje općine Vareš i fondacije Dogs Trust, pri sistemskom rješavanju problematike napuštenih pasa.