Pozivamo Vas na Živu biblioteku

16.10.2019. Velika sala općine Vareš od 10.30.00 do 13.00 sati! „Živa biblioteka“ je otvorena za sve građane Vareša, uključujući učešće učenika srednjih škola, nastavnika, profesora, civilnog društva, nevladinih organizacija i medija iz vašeg grada.

Načelnik i menadžment firme "BHOAK" u posjeti kantonalnom ŠPD-u

Načelnik općine Vareš gosp. Zdravko Marošević je zajedno sa menadžmentom firme "BHOAK" boravio u radnoj posjeti kod direktora kantonalnog šumskog privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona, gospodina Jasmina Devedžića. Cilj posjete, kako smo ranije pisali, je osiguravanje kvota za sječu drveta kako bi se osigurala osnovna sredstva za rad ovom novootvorenom preduzeću.

Vlada ZDK na čelu sa premijerom Ganićem u posjeti Varešu

Danas, 03.10.2019. godine u posjetu Općini Vareš bila je delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom gosp. Mirzom Ganićem. Posjeta je počela sastankom u općinskoj sali, a nakon završetka sastanka delegacija iz Zenice se uputila u obilazak firme Eastern mining kako bi se upoznali sa njihovim poslovanjem i planovima za budućnost.

Održana 30. sjednica OV Vareš

Dana 30.09.2019. godine održana je 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 19:40 sati. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 2 su usvojene, a izjašnjavanje o tački 2 je odloženo za narednu sjednicu. Dnevni red:

Menadžment firme "BHOAK" u posjeti načelniku

Danas 05.09. 2019. godine u posjetu načelniku bili su predstavnici firme "BHOAK" doo Vareš sa sjedištem u Ponikvi. Ova firma se bavi prvenstveno sječom i preradom drveta. Cilj posjete je iznalaženje načina kako da se opskrba drvetom poboljša kao i da se rješi problem radne snage. To su trenutno najveći problemi firme "BHOAK".

Održana svečana sjednica OV Vareš povodom Dana općine Vareš

Dana 16.08.2019. godine u velikoj sali „Radničkog doma“ sa početkom u 14:00 sati održana je svečana sjednica OV Vareš povodom Dana općine Vareš.

Predsjednik Skupštine grada Zagreba posjetio Vareš

Dana 16.08.2019. godine u posjeti Varešu boravio je predsjednik Skupštine grada Zagreba gospodin Drago Prgomet. U uredu načelnika razgovarao je s načelnikom Zdravkom Maroševićem i zamjenikom predsjedavajućeg Općinskog vijeća Nikolom Šimićem. Gospodin Prgomet upoznao se sa stanjem u općini Vareš i potencijalima koje naša općina ima, te najavio daljnju suradnju Grada Zagreba i Vareša.

Odabrana tri projekta koja će finansirati Općina Vareš i Vlada Republike Češke

Glasovima građana odabrana su tri projekta koji će biti finansirani u okviru projekta Parcipativni budžet, a koji implementira Udruženje izbornih zvaničnika u BiH i Agora CE iz Češke Republike.

Održana 29. sjednica OV Vareš

Dana 30.07.2019. godine održana je 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 18:40 sati. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 2 su usvojene. Dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Erlbek Tomislava iz Vareša.

Javna tribina prof. Mirsad Hadžikadić

Pozivamo Vas na javnu tribnu na temu "Bosna i Hercegovina - put naprijed" koja će se održati u velikoj sali Općine Vareš dana 04.08.2019. sa početkom u 17:00 sati. Profesor Hadžikadić je osnivač i predsjednik Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu u Vašingtonu i Bosanskohercegovačko - američke akademije nauka i umjetnosti.

Udruženi sadržaj