Odabrana tri projekta koja će finansirati Općina Vareš i Vlada Republike Češke

Glasovima građana odabrana su tri projekta koji će biti finansirani u okviru projekta Parcipativni budžet, a koji implementira Udruženje izbornih zvaničnika u BiH i Agora CE iz Češke Republike.

Održana 29. sjednica OV Vareš

Dana 30.07.2019. godine održana je 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 18:40 sati. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 2 su usvojene. Dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Erlbek Tomislava iz Vareša.

Javna tribina prof. Mirsad Hadžikadić

Pozivamo Vas na javnu tribnu na temu "Bosna i Hercegovina - put naprijed" koja će se održati u velikoj sali Općine Vareš dana 04.08.2019. sa početkom u 17:00 sati. Profesor Hadžikadić je osnivač i predsjednik Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu u Vašingtonu i Bosanskohercegovačko - američke akademije nauka i umjetnosti.

Participativni budžet u Varešu

Dana 09.07.2019. godine u sali Općine Vareš održana je prezentacija i  predstavljanje projektnih ideja koje su pristigle na adresu Općine, sa ciljem njihove ralizacije kroz projekat "Participativni budžet u Varešu" koji se realizira u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Češke Republike .

Održana 27. sjednica OV Vareš

Dana 30.05.2019. godine održana je 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 17:45 sati. Sve tačke dnevnog reda, njih ukupno 13 su usvojene. Dnevni red:

Načelnik potpisao akcioni plan za borbu protiv korupcije

Jučer, 29.05.2019. godine načelnik Marošević je potpisao "Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv korupcije jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš 2019-2021". Pored predstavnika Općine Vareš potpisivanju je prisustvovala Mirhunisa Bektaš ispred Udruženja „KAM“ koje je partner Fondaciji INFOHOUSE Sarajevo u procesu izrade Akcionog plana.

Uskoro 5. međunarodna likovna kolonija Borovica

Art Colony Borovica, uskoro u svom jubilarnom, petom po redu okupljanju umjetnika iz regije. Kolonija će započeti okupljanjem učesnika u petak 31. svibnja u 13 sati, u Radničkom domu u Varešu.

Spisak sa 30 korisnika kojima su odobrena sredstva HELP projekta

U prilogu se nalazi konačni spisak sa 30 korisnika kojima su odobrena sredstva HELP projekta. Na spisku se nalazi i 6 aplikanata koji su u daljem razmatranju te je moguće da naknadno budu podržani. Ostali aplikanti nisu zadovoljili kriterije drugog kruga selekcije.

Održana 26. sjednica OV Vareš

Dana 30.04.2019. godine održana je 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 19:15 sati. Sve tačke dnevnog reda, njih ukupno 12 su usvojene.

Dnevni red:

1. Izvještaj o poslovanju JKP d.o.o. Vareš za 2018.godinu
Izvjestilac: Direktor i Skupština JP.

Studentima iz Vareša uručena rješenja o dodjeli boračkih stipendija

Dana 29.04. 2019. godine izvršena je podjela rješenja studentima sa područja općine Vareš, koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona u studijskoj 2018./2019. godini.

Udruženi sadržaj