Prvi „Dijalog zajednice“ održan u Varešu

„Dijalog zajednice Vareš“, na kojemu je učestvovalo 17 predstavnika lokalne zajednice, organizacija civilnog društva i predstavnika Općine Vareš, održan je 28. studenog 2022. godine, u sali Općinskog vijeća u Varešu.

Tijekom dijaloga, prisutni su predstavili raznolikost djelovanja organizacija civilnog društva, te istaknuli niz pozitivnih primjera koji povezuju zajednicu. Predstavnici organizacija istaknuli su da unatoč povremenim poteškoćama uspijevaju kroz suradnju i zajednički rad, značajno doprinijeti razvoju općine Vareš, te pokazuju iznimnu posvećenost unaprjeđenju položaja žena i mladih, kulture, sporta, turizma i ekologije u zajednici.

Sudionice i sudionici dijaloga razgovarali su o potrebama u zajednici, kao i potrebama organizacija civilnog društva, te su utvrdili prioritetne teme na kojima je potrebno nastaviti raditi. Poseban fokus stavljen je na potrebu unaprjeđenja međugeneracijske suradnje i promociju kulturno-historijskog nasljeđa s ciljem jačanja jedinstvenog „Vareškog brenda“.

Nadalje, istaknuta je i potreba za infrastrukturnim ulaganjima i potpora inicijativama koje uključuju stanovništvo iz ruralnih zajednica, doprinose razvoju potencijala mladih, te sporta, kulture i umjetnosti za dobrobit cjelokupne zajednice.

Dijalozi u zajednici samo su prvi korak ka planiranju daljnih aktivnosti za jačanje povjerenja i društvene povezanosti u odabranim zajednicama, među kojima je i naša općina Vareš.

Dijalog u Varešu realiziran je u okviru projekta „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“, koji financira Europska unija (EU), a zajedno provode EU, Ujedinjene nacije u BiH, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijeće Europe.