Održana 21. sjednica OV Vareš

Dana 29.12.2022. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 21. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, osim tačke pod rednim brojem 4. "Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Vareš za period od 1. januara/siječnja – 31. marta/ožujka 2023. godine" koja je povučena zbog usvajanja prijedloga budžeta, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 18:15. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Prijedlog odluke o općinskim komunalnim taksama

2. Prijedlog budžeta/proračuna Općine Vareš za 2023. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

3. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za 2023. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

4. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Vareš za period od 1. januara/siječnja – 31. marta/ožujka 2023. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

5. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš (stambene jedinice u ulici Put mira i Perunska).
Izvjestilac: Ermin Musa.

6. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje nišama za kontejnere JKP d.o.o. Vareš. 
Izvjestilac: Ermin Musa.

7. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu.
Izvjestilac: Ermin Musa.

8. Prijedlog Rješenja
a)  o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Vareš,
b) o konačnom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Javne ustanove   Dom zdravlja Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za period 2022. do 2026. godine, broj 02-2088/22 od 15.12.2022. godine.
Izvjestilac: Ermin Musa

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za  2023. godinu, broj: 02-2089/22 od 15.12.2022. godine.
Izvjestilac: Ermin Musa.

11. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2023. godinu.
Izvjestilac: Sekretar OV.

12. Izvještaj o realizaciji Programa finansiranja komunalnih djelatnosti u 2022. godini. 
Izvjestilac: Ermin Musa.

13. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica i naseljima za period od 2022. do 2032. godine. 
Izvjestilac: Ermin Musa

14. Informacija o zaključenim ugovorima i finansijskim pokazateljima po osnovu provođenja Odluke o davanju u zakup stanova Općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.

15. Informacija o realizaciji projekata infrastrukture na području općine Vareš za 2022. godinu. 
Izvjestilac: Ermin Musa

16. Informacija o provedenim aktivnostima u oblasti poljoprivrede na području općine Vareš za 2022. godinu. 
Izvjestilac: Dragan Orozović.

17. Informacija o provedenim Općim izborima u BiH koji su održani 02.10.2022. godine na području općine Vareš.
Izvjestilac: Predsjednik OIK-e Vareš.

18. Tekuća pitanja.