Zaključci

PrilogVeličina
Zaključak o davanju saglasnosti na program rekonstrukcije lokalnih cesta 2011-2015.pdf45.43 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na kamenolom Očevija.pdf36.97 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za provedbe dijela programskog budžeta.pdf23.89 KB
Zaključak općinske komisije za procjenu šteta.pdf30.36 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eventualnu eksploataciju mineralnih resursa.pdf35.64 KB
Zaključak o dodjeli koncesije za rudnike Rupice, Juraševac, Brestić.d.pdf37.08 KB
Zaključak o inicijativi o Zakonu o šumama.pdf59 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za deponiju Kota.pdf49.63 KB
Zaključak o prekategorizaciji puteva.pdf48.45 KB
Zaključak o pokretanju inicijative za izmjene Ustava FBiH.pdf40.98 KB
Zaključak o prihvatanju Inicijative ON o pokretanju postupka za izradu Strategije razvoja poljopr.pdf33.76 KB
Zakljucak o pokretanju inicijative za izmjenu prost plana kantona.pdf42.18 KB
Zaključak - održavanje redovnih sjednica OV.pdf31.93 KB
Zaključak - Nacrt Strategije kulturne politike Općine Vareš 2014-2019.pdf31.98 KB
Zaključak - prihvatanje Inicijative za donošenje Odluke o zabrani nastavka sječe šume.pdf32.85 KB
Zaključak - Upućivanje zahtjeva vladi ZDK.pdf40.7 KB
Zaključak održavanje redovnih sjednica OV.pdf31.73 KB
Zaključak -organizacija općinskih službi.pdf31.87 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2014. godinu.d.pdf49.58 KB
Zaključak -privremeni godišnji Plan gospodarenja za 2014. god. -područje Gornjebosansko.pdf33.09 KB
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Vareš i Općinskog načelnika za 2013 godinu.pdf96.5 KB
Zaključak o usvajanju plana upravljanja otpadom.pdf99.52 KB
Plan upravljanja otpadom općine Vareš za period 2014-2019.pdf2.74 MB
Zaključak o neprihvatanju ponude o preuzimanju zemljišta Jovanović Branko.pdf111.24 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju JKP d.o.o. Vareš za 2013. godinu.pdf89.93 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju JP Vareš-stan d.o.o. Vareš za 2013. godinu.pdf89.45 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš za 2013. godinu.pdf88.85 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Zajedničkog općinskog pravobranilaštva općina Vareš i Olovo za 2013. godinu.pdf97.5 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području općine Vareš u 2013. godini.pdf90.94 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja Centar za socijalni rada Vareš.pdf90.02 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja JPU Djeciji vrtic Vare za 2013.pdf89.73 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja JU Opća biblioteka Vare š za 2013.pdf89.84 KB
Zaključak o usvajanju Izvještaja o štetama nastalim na objektima u općoj upotrebi.pdf93.29 KB
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju općinskog budžeta općine Vareš za 2013. godinu.pdf96.89 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za deponiju Kota.pdf100.75 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na odluku o kriterijima za dodjelu sredstava...pdf141.85 KB
Zaključak o usvajanju izvještaja o štetama.pdf278.33 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Vansudsku nagodbu broj 02-1440-14..pdf96.16 KB
Zaključak o davanju saglasnosti ON za imenovanje povjerenstava MZ Daštansko.pdf99.08 KB
Zaključak o davanju saglasnosti ON za imenovanje povjerenstav MZ Vareš.pdf97.37 KB
Zaključak o stavljanju van snage Zaključka broj 01-232-14 od 30.10.2014.pdf96.96 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za period od 2015 do 2019. godine.pdf78.52 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2015. godinu.pdf78.48 KB
Zaključak o davanju saglasnosti mhe Tribija.pdf116.12 KB
Zaključak o davanju suglasnosti ON za potpisivanje ugovora sa UG Čuvari bosanske krune Bobovac.pdf97.55 KB
Zaključci za 2. vanredne sjednice 19.10.2015.pdf228.55 KB
Zaključci sa nastavka 2.vanredne sjednice OV 04.11.2015.pdf271.79 KB
Zaključak o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za korištenje izvora Radakovica.pdf247.73 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na dokument Promocija turističkih potencijala općine Vareš s posebnim akcentom na Kraljevski grad Bobovac.pdf195.61 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2016.pdf193.32 KB
Zaključak o imenovanju predstavnika Općine Vareš za učešće u radu Komisije za Koncesije- Radakovica.pdf197.46 KB
Zaključci sa 1. Tematske sjednice OV održane 10.02.2016.pdf244.22 KB
Zaključak o davanju saglasnosti Općinskog vijeća za prijavu i učešće Općine Vareš u projektu Lokalni integrisani razvoj UNDP.pdf194.36 KB
Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o međusobnoj kompenzaciji obaveza između Općine Vareš i JP ŠPD ZDK Zavidovići za nekretnine Doli Vareš.pdf249.9 KB
Zaključak o pristupanju izrade Strategije razvoja Općine Vareš za period 2016-2020 godine.pdf235.63 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju JKP d.o.o. Vareš za 2015. godinu.pdf185.1 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju JP Vares-stan d.o.o. Vareš za 2015. godinu.pdf184.12 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš za 2015. godinu.pdf184.15 KB
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JU Dom zdravlja Vareš za 2015. godinu.pdf184.67 KB