Rješenja

PrilogVeličina
Rješenje o imenovanju općinskog pravobranioca.pdf23.68 KB
Rješenje o imenovanju komisije za procjenu vrijednosti nekretnina.pdf26.13 KB
Rješenje o imenovanju Komisije za stručnu ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti.pdf26.04 KB
Rješenje o utvrđivanju javnog interesa (Ski lift Doli).pdf30.9 KB
Rješenje o izboru predsjedavajućeg.pdf23.48 KB
Rješenje o izboru zamjenika predsjedavajućeg.pdf23.31 KB
Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje.pdf26.19 KB
Rjesenje o imenovanju komisije za usklađivanja i registraciju redova vožnje.pdf38.53 KB
Rjesenje o pokretanju postupka za usklađivanja i registraciju redova vožnje.pdf37.66 KB
Rješenje o imenovanju članova komisije za izbor u regulirane organe.pdf39.04 KB
Rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje izbora za članove savjeta MZ na području Općine Vareš.pdf40.1 KB
Rješenje o utvrđivanju prava korištenja IGM.pdf48.01 KB
Rješenje o utvrđivanju prava za korištenje - Naha.pdf46.65 KB
Rješenje o davanju saglasnosti za promet nedovršenog stam.objekta Begić Muzafer.pdf39.6 KB
Rješenje o imenovanju Komisije za povlačenje granične linije.pdf42 KB
Rješenje o davanju saglasnosti za promet zemljišta Piljić Željko.pdf39.37 KB
Rješenje o dodjeli neizgrađenog zemljišta Eko-Energy d.o.o. Tešanj.pdf42.61 KB
Rjesenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova skupštine JP Šumsko privredno društvo Šumarstvo Vareš i Olovo .pdf35.49 KB
Rješenje o imenovanju komisije za procjenu prometne vrijednosti.pdf38.15 KB
Rješenje o imenovanju člana OiK Vareš.pdf37.47 KB
Rjesenje o razrjesenju predsjednika i clanova Skupstine JP Vares stan.pdf35.52 KB
Rjesenje o razrjesenju predsjednika i clanova Skupstine JP Veterinarska stanica doo Vares.pdf35.46 KB
Rjesenje o razrjesenju predsjednika i clanova Skupstine JKP d.o.o. Vares.pdf35.89 KB
Rjesenje o imenovanju vrsilaca duznosti predsjednika i clanova Skupstine JP Veterinarska stanica doo Vares.pdf37.58 KB
Rjesenje o imenovanju vrsilaca duznosti predsjednika i clanova Skupstine JP Vares stan.pdf37.74 KB
Rjesenje o imenovanju vrsilaca duznosti predsjednika i clanova Skupstine JKP Vares.pdf38.03 KB
Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju OIK.pdf35.61 KB
Rjesenje o imenovanju vršilaca dužnosti Skupštine JP ŠPD Šumarstvo Vareš i Olovo d.o.o.pdf35.6 KB
Rješenje o imenovanju člana OIK.pdf111.38 KB
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova skupštine JKP d.o.o. Vareš.pdf100.4 KB
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova skupštine JP Vareš stan.pdf99.71 KB
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova skupštine JP Veterinarska stanica.pdf100.72 KB
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.pdf107.82 KB
Rješenje o imenovanju komisije za odabir korisnika sredstava Budžeta Općine Vareš za 2014. godinu-transfer za neprofitne organizacije.pdf100.26 KB
Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika i članova Skupštine JKP d.o.o. Vareš.pdf107.79 KB
Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Vareš-stan d.o.o. Vareš.pdf108.15 KB
Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš.pdf108.22 KB
Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o razrješenju i imenovanu člana i predsjednika OIK Vareš.pdf102.9 KB
Rješenje o izmjeni rješena o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje.pdf108.79 KB
Rjesenje o imenovanju Komisije za promet gradskog gradevinskog zemljista (Zakon o stvarnim pravima).pdf111.72 KB
Rjesenje prestanak prava upravljanja Rudniku i željezari Vareš.pdf109.27 KB
Rjesenje imenovanju predsjednika i clanova UO JU Dom zdravlja Vares.pdf120.46 KB
Rjesenje o razrješenju predsjednika i clanova UO JU Dom zdravlja Vares.pdf109.7 KB
Rjesenje o utvrđivanju prava korištenja građevinskog zemljišta.pdf118.81 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Hafizovic Edina iz Vareša na građevinskom zemljištu.pdf116.94 KB
Rješenje o razrješenje i imenovanju dva člana i predsjednika OIK Vareš.pdf117.7 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva.pdf120.22 KB
Rješenje o imenovanju komisije za procjenu prometne vrijednosti.pdf232.89 KB
Rjesenje o prestanku obavljanja funkcije zamjenice Zajedničkog općinskog pravobranilaštva općina Vareš i Olovo.pdf244.45 KB
Rjesenje o prestanku prava koristenja i posjeda SIZ za komunalnu i stambenu oblast Vareš.pdf255.09 KB
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja.pdf243.44 KB
Rješenje o stavljanju van snage rjesenja o utvrdivanju javnog interesa.pdf251.2 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist ŠPD Zavidovići PJ Šumarija Vareš.pdf256.13 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist ŠPD ZDK d.o.o.Zavidovici PJ Sumarija Vares Krčevine.pdf258.09 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništav u korist ŠPD ZDK d.o.o.Zavidovici PJ Sumarija Vares Ponikve.pdf258.13 KB
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.pdf203.75 KB