Novčane nagrade za učenike generacija osnovnih škola

Općinski načelnik gosp. Hamdo Fatić je u utorak 22. 06. 2010. godine u svom kabinetu ugostio učenike generacije vareških osnovnih škola (OŠ „Vareš“ i OŠ „Vareš Majdan“).

Interkulturalne kreativne sedmice (IKS)

Općinski načelnik je u petak 25. 06. 2010. godine ugostio sestru Magdalenu Schildknecht, direktoricu UG "NARKO-NE" te predstavnike mladih Vareša Tarika Kovača, Jasmina Alihodžića, Erlbeka Kristijana, Janu Šoljak.

Obavještenje

Obavještavaju se građani Općine Vareš da će se dana 14.06.2010. godine (ponedjeljak) u 13:00 sati održati javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Nacrt Zakona je razmatrala, prihvatila i uputila na raspravu Skupština ZE-DO kantona. Javna rasprava će se održati u velikoj sali Općine Vareš. Sadržaj Nacrta Zakona možete pogledati na oglasnoj tabli Općine Vareš ili na ovom linku.

Svečano otvoreni moderni centri

Dana 08.04.2010. godine u 12:00 otvorena su dva moderno opremljena centra u zgradi Općine Vareš koji će građanima Vareša omogućiti kvalitetnije usluge a samim zaposlenicima pružiti bolje uslove za rad.

Javni natječaj

Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz dijela sredstava „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ utvrđenog u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/09).

Nazivi projekata i korisnici sredstava svrstani su u slijedeće LOT–ove:
LOT 1. -  Izgradnja poduzetničke infrastrukture
LOT 2. -  Potpora udruženjima poduzetnika i obrtnika

Obavijest o promjeni brojeva telefona u Općini Vareš

Od 30.03.2010. godine stari brojevi telefona više nisu u funkciji. U prilogu možete preuzeti popis novih brojeva telefona.

Moguća izgradnja vjetrenjača u MZ Budoželje

U mjesecu decembru 2009. godine Elektroprivreda BiH je vršila ispitivanja na području općine Vareš, s ciljem postavljanja mjernog stuba koji će pratiti pravac i brzinu vjetra, a radi pribavljanja potrebnih informacija i moguće izgradnje vjetrenjača ako se pokaže da lokacija na kojoj se postavi stub ispunjava sve neophodne uslove. Tim stručnjaka iz Elektroprivrede BiH je obišao nekoliko lokacija na području naše općine i našao za shodno da se mjerni stub postavi u MZ Budoželje na lokalitetu Vrh.

Osnovna škola Vareš

Prethodnih godina Vlada Republike Hrvatske je Osnovnoj školi „Vareš“ donirala novčana sredstva u određenim iznosima, s ciljem pomoći u realizaciji određenih projekata. Krajem 2009. godine Vlada Republike Hrvatske je donirala dodatnih 20.300 KM. Donirana novčana sredstva su iskorištena za zamjenu radijatora centralnog grijanja u Osnovnoj školi „Vareš“ i rekonstrukciju grijanja u područnoj OŠ „Oćevija.“ Izvođač navedenih radova je bila firma Pero d.o.o. Zenica.

Pri kraju radovi na šalter sali

Centar za pružanje usluga građanima uskoro bi trebao početi sa radom. Trenutno su u toku završni radovi na krečenju zidova a poslije ostaje postavljenje podova, dopremanje namještaja i montiranje opreme. Osnovna zamisao centra je da objedini sve usluge koje pruža općina Vareš, kako bi garađani što brže i što jednostavnije obavili poslove koje trebaju.

Uručeni ključevi 15 obnovljenih objekata

U četvrtak 30.07.2009. godine izvršena je predaja ključeva korisnicima projekta pod nazivom "Obnova stambenih objekata u funkciji povratka raseljenih osoba sa područja ZE-DO kantona 2008". Projekat  su zajednički finansirali Vlada ZE-DO kantona i Federalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Ključeve su korisnicima predali načelnik Hamdo Fatić i predstavnici vlade i kantona. Popis korisnika možete pogledati u prilogu. 

Udruženi sadržaj