Ministar Vinko Marić u službenoj posjeti Općini Vareš

Dana 07.03.2023. godine u kabinetu općinskog načelnika  Zdravka Maroševića upriličen je zvanični prijam novoimenovanog ministra poljoprivrede, šumarstva i vodprivrede  u Zenićko-dobojskom kantonu Vinka Marića i njegovih saradnika iz resora poljoprivrede.

Održana 5. svečana i 23. redovna sjednica OV Vareš

Dana 28.02.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 5. svečana sjednica povodom Dana nezavisnosti BiH. Sjednici su prisustvovali općinski vijećnici kao i zvanice iz privatnog i javnog sektora.

Predstavnici EBRD-a u posjeti Općini Vareš

Dana, 07.02.2023. godine u kabinetu općinskog načelnika održan je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici firme Eastern Mining i predstavnici EBRD-a kao jednog od najvećih ulagača u pomenutu firmu.

Obavijest

Pozivaju se vlasnici – korisnici proizvodnih, poslovnih  i drugih prostora na području Općine Vareš koji nisu zaprimili Rješenja o naknadi za vatrogastvo u 2022. godini da su dužni ista preuzeti u Općini Vareš – Šalter protokola Općine Vareš.

Kompletan spisak preuzmite u prilogu!

Održana 22. sjednica OV Vareš

Dana 31.01.2023. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 22. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:10. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Obavijest

Obavještavaju se svi članovi Biračkih odbora koji su učestvovali na Općim izborima 02.10. 2022. godine, a koji su dobili novčanu naknadu za rad, da su dužni preuzeti Godišnji izvještaj o obračunatoj, obustavljenoj i uplaćenoj akontaciji poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti.

Obavijest za vlasnike stanova koji nisu zaprimili rješenja

Pozivaju se vlasnici stanova na području Općine Vareš koji nisu zaprimili Rješenja o komunalnoj naknadi za 2022. godinu da su dužni ista preuzeti u Općini Vareš – Šalter protokola Općine Vareš. Kompletan spisak pogledajte u prilogu!

Obavijest poreznim obveznicima

„Obavještavaju se porezni obveznici, pravna i fizička lica da je donesena nova Odluka o općinskim komunalnim taksama Općine Vareš, koja sadrži nove Tarifne brojeve za razrez i nove obrasce za prijavu komunalne takse, te da istu mogu preuzeti u prilogu“. Nove obrasce za prijavu razreza komunalne takse za istaknutu firmu i ostalih komunalnih taksi možete preuzeti u prilogu.

Potpisani ugovori za rekonstrukciju gradske komunalne infrastrukture

Dana 10.01.2023. godine u kabinetu općinskog načelnika potpisan je ugovor za izvođenje radova za rekonstrukciju gradske komunalne infrastrukture koji je podjeljen na 2 Lota. Lot 1 je sanacija gradskih ulica, odnosno parking prostor u ulici Korovinjići i sanacija udarnih rupa koji je potpisan sa City transportom d.o.o. Vareš, poslje provedene javne nabavke u iznosu 70.083,00 KM sa PDV-om.

Obavještenje - poljoprivredni proizvođači

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači koji su registrovali poljoprivredno gazdinstvo u nadležnoj općinskoj službi da su obavezni svake godine u periodu od 1 januara do 31 marta izvršiti ažuriranje podataka o svom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.

Udruženi sadržaj