Budžet Općine Vareš za 2023. godinu

Pred Vama se nalazi pojednostavljeni prikaz usvojenog budžeta za 2023. godinu. Sadržaj uključuje pregled ukupnog budžeta i nekoliko izdvojenih kategorija, na prihodovnoj i rashodovnoj strani, koje mogu biti od interesa za građane.

Održana 28. sjednica OV Vareš

Dana 28.09.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 28. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, osim tačke pod rednim brojem 1. Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-juni/lipanj 2023. godine, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:20.

Akademik Markotić u posjeti Općini Vareš

Danas 28.09.2023. godine Općinu Vareš posjetio je akademik Ante Markotić, te održao kraći sastanak sa općinskim načelnikom Zdravkom Maroševićem. Na sastanku je načelnik ukratko upoznao akademika Markotića sa trenutnom ekonomskom i političkom situacijom u Varešu.

Potpisan Ugovor o rekonstrukciji puta Križ – Sastavci

U uredu načelnika Zdravka Maroševića danas, 22.09.2023. godine potpisan je ugovor o rekonstrukciji – asfaltiranju puta od mjesta Križ (Pogar) do Sastavaka (skretanje za LD Igrišta) u dužini od 2800 metara. Ugovore su potpisali izvršni direktor kompanije Adriatic Metals BH Alem Logo i načelnik Zdravko Marošević.

Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva i ulica na području općine Vareš - II faza

Dana,  10.08.2023. u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je okvirni sporazum na osnovu kojeg će biti potpisani pojedinačni ugovori za nabavku radova Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva i ulica na području općine Vareš-II faza, i to za put Križ - Sastavci  u iznosu od 417.664,00 KM bez PDV-a,  odnosno ukupno sa PDV-om u iznosu od 488.666,88.

Održana 27. sjednica OV Vareš

Dana 31.07.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 27. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 16:45. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Potpisan sporazum za rekonstrukciju i sanacijiu lokalnih puteva

Danas,  27.07.2023. u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je okvirni sporazum na osnovu kojeg će biti potpisani pojedinačni ugovori za nabavku radova Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva i ulica na području općine Vareš-I faza, i to za 3 lota.

Pozivnica - Sarajevski sajam, Centar „Skenderija“

Centar „Skenderija“ – Sarajevski sajam Vas poziva da u terminu od 02. do 05. novembra 2023. godine učestvujete na 9. Sajmu bosanskohercegovačke privrede. Mjesto održavanja: Gradska dvorana “Mirza Delibašić” / Centar Skenderija. Moto sajma: „Domaći proizvod u službi građana Bosne i Hercegovine“.

Održan sastanak sa predstavnicima KK Mladost

Danas 08.06.2023. godine općinu Vareš je posjetila delegacija KK „Mladost“ zajedno sa reprezentativcem BiH u košarci Kenanom Kamenjašem. KK „Mladost“ je aktivan na području Općine Vareš jer već neko vrijeme ima registrovanu podružnicu svog kluba u Varešu, te okuplja velik broj djece. Ovom prilikom uručen je i simboličan poklon u vidu dresa kluba sa natpisom Općina Vareš i brojem 1.

Ministar Vinko Marić i direktor ŠPD-a Hasan Hasić posjetili Općinu Vareš

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK, Vinko Marić zajedno sa direktorom Šumsko-privrednog društva (ŠPD) ZDK, Hasanom Hasićem, posjetio je Općinu Vareš. Posjeta općini započela je sastankom u kabinetu općinskog načelnika Zdravka Maroševića.

Udruženi sadržaj