Poziv za građane

Uz podršku USAID LGAA (Projekat pomoći lokalnoj upravi) Savjetodavni odbor građana Općine Vareš u saradnji sa predstavnicima Općine Vareš organizuje sastanak u četvrtak 20.06.2024. godine sa početkom u 10 sati u općinskoj sali. Tema ovog sastanka je primjena bodovne kartice na dvije prioritetne usluge lokalne uprave a to su: izdavanje građevinske dozvole i održavanje lokalnih puteva u zimskom i ljetnom periodu.

Bodovna kartica se bazira na upitniku sa pripadajućom mjernom skalom, putem koje se prikupljaju informacije od građana, korisnika i drugih zainteresovanih strana o kvalitetu, dostupnosti, djelotvornosti i unapređenju javnih usluga.

Pozivamo sve zainteresovane građane da se odazovu ovom pozivu kako bi što kvalitetnije donijeli ocjenu o realizaciji aktivnosti a vezano za navedene dvije usluge.