Načelniku Općine Vareš dodijeljena zahvalnica za pomoć u radu "Crvenog križa" Vareš

Dana 28.12.2017. godine načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević je imao priliku posjetiti prostorije Crvenog križa u Varešu, gdje mu je na skupu koji se održava svake godine kao rezime godišnjeg rada organizacije, uručena zahvalnica za pomoć u radu Crvenog križa.

Trinaesta sjednica OV Vareš

Dana 28.12.2017. godine na rasporedu je bila trinaesta sjednica OV Vareš sa početkom u 15:00 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Dnevni red sjednice se sastojao od sljedećih tačaka:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna/budžeta Općine Vareš za 2017. godinu.

- Izvjestilac: Općinski načelnik.

Uručeni novogodišnji paketići najmlađim kategorijama NK Vareš

Danas 28.12.2017. godine načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević imao je priliku ugostiti najmlađe članove NK Vareš i tom prilikom im uručio novogodišnje paketiće.

Održana prezentacija NVO "Medica" Zenica na temu nasilja, diskriminacije i jednakopravnosti u društvu

Danas 22.12.2017. godine u Općini Vareš održana je prezentacija nevladine organizacije "Medica" iz Zenice na temu "Život žena i djece bez nasilja i diskriminacije, te puna jednakopravnost u porodici i društvu."

Izrada studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača

Danas 20.12. 2017. godine održan je sastanak sa ciljem izrade studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača. Sastanku su prisustvovali predstavnici mađarske firme Naturaqua Csoka Arpad i Szabalocs Kozar, ekonomski savjetnik pri mađarskoj ambasadi u Sarajevu Peter Hetei, predstavnik vanjskotrgovinske komore BiH Amir Huljić te predstavnici općine.

Sastanak zvaničnika Obrtničkih komora FBiH i ZDK sa predstavnicima "Starih zanata" Vareša

Dana 18.12.2017. godine u službenoj posjeti Općini Vareš bili su predsjednik Obrtničke komore ZDK Seid Brka, Željko Babić predsjednik Obrtničke komore FBiH i Rasim Hamidović član Upravnog odbora Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, zajedno uz predstavnike starih zanata grada Vareša ugostio ih je načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević.

Potpisan Ugovor o kupovini vozila za "Dobrovoljno vatrogasno društvo"

Danas 15.12.2017. godine u Općini Vareš potpisan je Sporazum o kupovini vozila između "Dobrovoljnog vatrogasnog društva" Vareš i Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK.

Rješenje o imenovanju prinudnog upravitelja zgrada

Na osnovu člana 31. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br.4/16), te članova 9.i 10. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja br.01-86/17 od 30.03.2017.

Potpisan ugovor sa Centrom za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK

Danas, 12.12. 2017. godine općinskog načelnika je posjetila Meldina Ugarak direktorica Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Svrha posjete je bilo potpisivanje ugovora o sufinansiranju rada centra kojeg koriste i osobe sa posebnim potrebama sa područja Općine Vareš.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2018. godinu

Dana 11.12.2017. godine u sali Općine Vareš održana je javna rasprava o Nacrtu općinskog budžeta za 2018. godinu.

Udruženi sadržaj