Osma sjednica Općinskog štaba CZ Vareš

Danas, 20.04.2020. održana je osma sjednica Općinskog štaba CZ. Sjednica je počela u 11:00 sati a na sjednici je razmatrana trenutna situacija, provođenje propisanih mjera, dezinfekcija objekata i javnih površina, stanje zaštitne opreme i druga tekuća pitanja.

Zaključeno je da se svijest građana o korištenju zaštitne opreme kao što su maske i rukavice popravila i da sada velika većina ljudi koristi zaštitne maske što nije bio slučaj prije. Oprema za zaštitu stalno pristiže i raspoređuje se prema potrebama.

Što se tiče dezinfekcije, JKP će redovno obilaziti sve mjesne zajednice i vršiti dezinfekciju, a stanovnike mole za maksimalnu saradnju jer je to u interesu prvenstveno stanovnika tih mjesnih zajednica.

Na današnjem sastanku donesene su naredbe vezane za Vareš stan, za formiranje kriznih štabova po mjesnim zajednicama i za trgovačke objekte te preporuka vezana za dezinfekciju mjesnih zajednica. Naredbe i preporuke možete preuzeti u prilogu.

PrilogVeličina
Naredba 297.pdf191.92 KB
Naredba 298.pdf191.62 KB
Naredba 296.pdf191.14 KB